Logo

Uspjeh žrtvu traži

Uspjeh žrtvu traži

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji je ljude od jednog čovjeka i jedne žene stvorio i na narode ih podijelio, pa nas Bošnjacima učinio, i bosanskom jeziku nas poučio, i vjerom islamom nas počastio,  kako bi se s drugima u dobru natjecali i grijeha se klonili.

Neka je slavat i selam na našeg Poslanika, njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe i sve sljedbenike islama do Sudnjeg dana. Uzvišeni Allah je u Kur'anu rekao:

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

I reci : "Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti. (Pokajanje, 105)

Poslanik Muhammed, a.s., je rekao:

Radite, jer svakome je olakšano ono zbog čega je stvoren. (Muslim)

Poštovana braćo!

Ljudske resurse ili potencijale bismo mogli podijeliti na urođene i stečene.

Allah nam je dao, bez našeg zalaganja, život, zdravlje, snagu, vijek trajanja... To su urođeni potencijali. Njih treba da cijenimo, čuvamo i s mjerom trošimo.

Tokom života, pak, stječemo znanje, imetak, ugled, perspektivu... Ono što namjeravamo da steknemo zahtijeva trud i upornost. Ipak, ništa od nabrojanog, bez obzira na naše zalaganje, ne možemo steći ili zadržati, ako je Allah propisao drugačije.

Ljudski potencijali, bez obzira da li su urođeni ili stečeni, ograničeni su i troše se. U šta ćemo investirati svoje ograničene potencijale zavisi od procjene našeg razuma i slobodne volje.

Ciljevi kojima stremimo nisu isti. Ciljevi mogu biti važni i nevažni, ostvarivi i neostvarivi...

Osnovna svrha i najveći cilj našeg postojanja i djelovanja na dunjaluku je potpuna i iskrena pokornost Uzvišenom Allahu. Rezultat takve pokornosti je ulazak u Džennet. Ukoliko svoje urođene potencijale (zdravlje, snagu, vrijeme, život...), kao i stečene potencijale (znanje, imetak, ugled...) stavimo u službu pokornosti Uzvišenom Allahu pa u džennet uđemo postigli smo, kako Kur'an kaže, uspjeh veliki.

I svi drugi naši ciljevi i uspjesi, oni dunjalučki, trebaju se smatrati stepenicama koje nas približavaju ovom najvažnijem cilju. Gubitnici su oni koji svoje potencijale stave u službu ostvarivanja nevažnih ciljeva koji nas ne vode konačnom i najvažnijem - ulasku u Džennet.

Ukoliko ostvarimo ono što želimo i oko čega se trudimo postigli smo uspjeh. Nismo u ostvarivanju svojih ciljeva uvijek isto uspješni. Uspjeh je nekada potpun, nekada djelimičan.

Pretpostavimo da su svi naši životni ciljevi važni, opravdani i ostvarivi. Pretpostavimo i da nam je namjera čista, tj. da se putem tih ciljeva u konačnici želimo približiti Uzvišenom Allahu pa Džennet postići. Da li ćemo svoje ciljeve lahko ostvariti? Ne. Na putu ostvarivanja tih ciljeva ispriječit će se različite prepreke i opstrukcije - naša vlastita slabost, šejtanske spletke, oskudnost sredstava, nepovoljan ambijent, tuđa zavidnost, zloba, dvoličnost, ljenost...

U namjeri da budemo dobri vjernici salijetat će nas različiti šejtani - i oni pravi, i oni u ljudskom obliku. Došaptavat će nam se da smo retrogradni i smiješni, da je rano za okretanje vjeri, da je prakticiranje vjerskih obreda zahtjevno, da se ne uklapamo i ne slijedimo uobičajene i opće obrasce ponašanja, da se ne isplati biti moralan, da ima prečih i zanimljivijih aktivnosti, da je važno imati čisto srce a da djela nisu važna...

I na putu stjecanja školske ili fakultetske diplome opet ćemo imati opstrukcije. Svoju ljenost i odgađanje pravovremenog i vrijednog učenja pravdat ćemo slabašnim argumentima i isprikama da još imamo vremena i da je ispit daleko, da ćemo učiti onda kada završimo još ovaj posao, da se učenje ne isplati, da će posao svakako dobiti oni koji imaju veze i poznanstva, da se može biti uspješan i bez formalnog obrazovanja...

Časno ispunjavanje emaneta radnog mjesta ili rukovodne pozicije također nije lahko. Susretat ćemo se sa okruženjem koje ne želi promjene, sputavat će nas ljudi koji ne žele red i kojima odgovara nered, iznevjeravat će nas oni na koje smo se prethodno oslonili, jer slijeđenje pravila ovog puta ugrožava njihov interes...

Bezbrojne poteškoće ćemo susretati i pri nastojanju da stičemo halal-zaradu, da svoju djecu izvedemo na pravi put, da se islamski ophodimo u komunikaciji sa drugima, da čuvamo svoju riječ i dato obećanje....

Mogli bismo, poštovani, kazati da je ostvaranje svakog našeg cilja ugroženo brojnim preprekama i opstrukcijama, očekivanim i neočekivanim. Što je naš cilj veći i plemenitiji, i opstrukcije će biti veće i podlije.

Šta činiti? Da li odustajati na prvim težim preprekama? Da li biti konformista pa sebe iznevjeriti i ispuniti očekivanja većine? Da li sebe osuditi na prosječnost, kako svojom principijelnošću i uspjesima ne bismo izazvali njen gnjev? Da li se treba predati, samo zato što nam uspjeh drugi neće oprostiti?

Ili ćemo, kako se to danas kaže, slijediti svoje snove, jasno gledati u svoj cilj, osloniti se na Allaha pa polahko ka cilju napredovati, bez obzira što će na tom putu biti znoja, neprospavanih noći, umora, zasićenja, oskudice, zlonamjernih komentara i uvreda, ožiljaka od udaraca... ?

Za iskrene vjernike nema dileme. Odlučit će se za ovu težu, ali časniju opciju.

Ustrajni, koji jasno vide svoj cilj i koji shvataju njegov značaj za buduću svoju perspektivu -dunjalučku i ahiretsku, neće posustati. Oni će inspiraciju naći u Allahovom obećanju da će se trud, kao što je spomenuto u ajetu na početku hutbe, isplatiti. Motivaciju će naći u primjerima Allahovih poslanika i drugih velikih ličnosti koji su uspjeh postizali nakon savladavanja brojnih prepreka i poteškoća. 

Oni koji su motivisani i koji imaju snažnu volju da uspiju naći će način da savladaju prepreke. Mekušci koji nemaju upornosti i volje da uspiju naći će ispriku i opravdanje.

Prepreke je lakše savladati i uspjeh postići, ako osim oslanjanja na Uzvišenog Allaha, imamo pored sebe ljude koji nam pomažu, koji nas bodre i hrabre, koji nas podižu kada padnemo... Bez takvih pozitivnih ljudi uspjeh je veoma upitan.

Kada primijetimo da na svom putu ka cilju stagniramo ili da se na tom putu pojavljuju brojne prepreke okrenimo se pomaganju onih kojima je pomoć također potrebna. Možda Uzvišeni Allah zbog našeg pomaganja drugima nama pomogne i prepreke nam otkloni, jer je Poslanik, a.s, rekao da će Allah uistinu pomagati Svoga roba sve dok on bude pomagao svoga brata u vjeri.

Poštovana braćo!

Trudimo se da na putu ka pozitivnim dunjalučkim ciljevima, koji nas dalje vode ka najvećem cilju i svrsi našeg življenja - stjecanju dženneta, uložimo krajnji napor i istrpimo sve neugodnosti. 

Na nama je da učinimo sve što učiniti možemo, a ishod naših nastojanja je u Allahovim rukama.  Allah najbolje zna šta je u konačnici za nas dobro.

Završimo hutbu Poslanikovom, a.s., dovom: 

Bože, ja kod Tebe tražim utočište od briga i tuge. Tebi se utječem od slabosti i ljenosti. Utječem Ti se i od kukavičluka i škrtosti. I utječem Ti se od toga da me dug savlada i da me ljudi gaze. AMIN!

Maglaj/ džemat Ulišnjak, 3.11.2017.                                    Nevres ef. Hodžić, glavni imam

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.