Logo

Da li je ispravna džuma ukoliko ne razumijem jezik hutbe?

Pitanje:

Živim u inostranstvu i nemam uvijek priliku obaviti džumu-namaz u džematu koji je u okviru naše Islamske zajednice. U mojoj blizini postoji više džemata drugih naroda i mogao bih u tim džamijama klanjati džumu-namaz. Da li je ispravna džuma ukoliko ne razumijem jezik hutbe? 

Odgovor:

Slušanje džumanske hutbe je farz, čak i kada je muktedija ne razumije. Svaki vjernik razumije bar dio hutbe, jer ona treba obavezno da sadrži uvodni dio na arapskom jeziku u kojem je zahvala Allahu i salavat na Poslanika, a.s., a to svaki vjernik prepoznaje i razumije. Nastojte, koliko je moguće češće, da džumu-namaz obavljate u džamijama u sastavu naše Islamske zajednice, u kojima se hutbe kazuju na jeziku kojeg razumijete, jer ćete tako postići potpunu korist i svrhu obavljanja džume-namaza. Džumanska poruka sadržana u hutbi je važna komponenta ovog namaza.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.