Logo

Klanjanje nafile prije akšamskog farza

Pitanje:

Ja sam naučio da prije akšam namaza nema klanjanja nafile pa ni tehijjetu-l-mesdžida. Međutim,  meni kaže jedan prijatelj da je to naredio Allahov Poslanik, .a.s., i da je treba klanjati, jer navodno da ima hadis o tome u Buharinoj zbirci hadisa. Da li je to tačno?

Odgovor:

Prema fikhskom mišljenju našeg mezheba klanjanje dva rekata nafile prije akšamskog farza nije mustehab. Osnova ovog stava je hadis kojeg je zabilježio Ebu Davud od Ibn Omera, r.a., da je rekao: „Nisam vidio nikoga u vrijeme Allahova Poslanika, a.s., da ih je klanjao.“ Vjerodostojnost ovog hadisa nije osporio ni Ebu Davud niti Munziri u svom Muhtesaru. Također, znameniti učenjak iz generacije tabi'inaa Ibrahim en-Neha'i je zabranjivao da se klanjaju dva rekata prije akšamskog farza, navodeći da to nije radio Allahov Poslanik, a ni   Ebu Bekr i Omer, r.a. Imam Malik je zastupao mišljenje o pokuđenosti klanjanja ova dva rekata, dok su stav o pohvalnosti klanjanja ova dva rekata zastupali imam Šafi'i i Ibn Hazm, oslanjajući se na hadis kojeg je zabilježio Buhari da je Allahov Poslanik, a.s., naredio klanjanje dva rekata prije akšamskog farza, rekavši na kraju: „...ko hoće, iz bojazni da to ljudi ne prihvate kao redovni sunnet“. O ovom pitanju je dosta opširnu raspravu napisao čuveni hanefijski učenjak iz sedmog stoljeća po Hidžri Ibnuul-Humam u djelu Fethul-kadir, 1/445-446.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.