Logo

Poštivanje fetvi

Pitanje

Selam.

Poznato mi je da je obaveza muslimana da fetve poštuje i po njima se vodi, te da onaj ko donosi fetve na sebe preuzima odgovornost ukoliko pogriješi. Moje pitanje je kako se ponašati u slučajevima gdje je ulema podijeljena (slušanje muzike, crtanje, korištenje parfema koji sadrže alkohol, način obavljanja namaza i sl.), gdje je odluka ostavljena pojedincu i da li on može biti kažnjen ukoliko prilikom izbora donese pogrešnu odluku?

 

Odgovor

Esselamu alejkum.

Osoba koja nije u stanju da samostalno saznaje islamske propise na temelju izvora islama, a takva je ogromna većina muslimana, dužni su da pitaju učene i postupaju po njihovim savjetima i preporukama. Postupajte po mišljenju uleme u koju imate povjerenje, ne vodeći se pri tome ličnim prohtjevima i interesima. Naravno, kod davanja fetve, lokalne okolnosti, tradicija i običaji imaju svoju ulogu i njesto koje ne treba zanemariti. Fetva u biti ima za cilja da šerijatsku normu primijeni u konkretnoj situaciji, adaptirajući je u određenoj mjeri lokalnim prilikama i okolnostima. Također, ne treba zanemariti faktor tradicionalne primjene određenog mezheba na određenoj teritoriji. 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.