Kurban i dug

Pitanje:

Da li je čovjeku dozvoljeno da žrtvuje kurban, a u isto vrijeme je dužan ljudima novac, tj. da li je bolje žrtvovati kurban pa dug vratiti kasnije, ili vratiti dug, makar ne žrtvovao kurbana ove godine?

Odgovor:

Ukoliko je osoba dužna, a nema dovoljno sredstava da vrati dug i žrtvuje kurbana, prioritet ima vraćanje duga, budući da je to obaveza, a žrtvovanje kurbana u tom slučaju nije obaveza. Štaviše, žrtvovanje kurbana bi se u tom slučaju tretiralo kao izbjegavanje obaveze vraćanja duga uz mogućnost da se to učini, a što predstavlja grijeh. Ukoliko je dug odložan, ili se povjerioc složi sa takvim postupkom, nema smetnje da dužnik žrtvuje kurbana ukoliko ima dovoljno sredstava za izvršenje ovog ibadeta.