edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li je dozvoljeno šišanje kurbana?

Pitanje:

Zamolio bih neka pojašnjenja u vezi kurbana. Kakav je propis u vezi šišanja kurbana? Može li se šišati kurban ili od momenta nijjeta da će dotična životinja biti kurban šišanje postaje zabranjeno?

Drugo, ako je kurban goveče (krava), može li se ona musti do momenta žrtvovanja? Često pri žrtvovanju krupne stoke ljudi se dogovaraju i prave ekipu skoro odmah iza ramazana, a negdje čak i prije ramazana, pa se kod nekog domaćina ugovori kupovina krave za kurban. Da li se od tog momenta do dana žrtvovanja krava može musti ili treba vime zasušiti?

Odgovor:

Šišanje vune kurbana nije tretirano jasnim kur'anskim niti hadiskim tekstom, nego je odgovor na to pitanje rezultat idžtihada islamskih pravnika. Pri odgovoru na to pitanje islamski pravnici polaze od stava da kurban spada u znamenja Allahove vjere (še'airullah) koji se spominju u riječima Uzvišenog Allaha: „Tako je to. Pa ko poštuje Allahova znamenja (še'air) – znak je to bogobojaznosti.“ (El-Hadždž, 32) i zbog toga je potrebno prema kurbanu se lijepo odnositi. Većina uleme smatra da je šišanje vune životinje koja je namijenjena za kurbana pokuđeno, jer je ona namijenjana za dobročino djelo a njeno korištenje za lične potrebe podrazumijeva umanjenje dobročinog djela.

Ukoliko bi postojala potreba da se kurban šiša zbog velikih temperatura onda njegovo šišanje nije pokuđeno jer bi se to činilo zbog kurbana, a ne lične korisiti vlasnika životinje.  Ako bi se ošišana vuna koristila za vlastite potrebe, trebalo bi dati sadake u vrijednosti ošišane vune. S obzirom na to da će ove godine Kurban bajram biti prije velikih vrućina nema potrebe da se šiša vuna sa kurbana.

Isti pristup je i kod odgovora na pitanje o muženju krave koja je namijenjana za kurbana. S obzirom na to da je intencija da se prema životinji koja je namijenjena za kurbana postupa lijepo i da se što bolje uhrani, a da se ona niti proizvod od nje (u ovom slučaju mlijeko) ne koristi za ličnu potrebu jer je ona namijenjena za dobročino djelo (el-kurbe), zbog svega navedenog pokuđeno je njeno mlijeko koristi za ličnu upotrebu. Ukoliko je životinja odabrana neposredno pred Kurban bajram te je ostalo malo vremena do žrtvovanja kurbana, vlasnik krave je neće musti nego će njeno vime poprskati hladnom vodom kako bi se izbjegla upala vimena. Ukoliko je do žrtvovanja kurbana ostalo puno vremena, kao što se navodi u pitanju, u tom slučaju, vlasnik životinje će, ukoliko se plaši da će nemuženje naškoditi kravi, nju musti i poželjno je da mlijeko podijeli kao sadaku. Ako bi ga upotrijebio za svoje potrebe, poželjno je da njegovu protuvrijednost podijeli kao sadaku. (El-Merginani,  El-Hidaje, 1/451.,  i Ez-Zuhajli, El-Fikh el-islami ve edilletuh, 3/624)

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice