Logo

Kurban za umrlu osobu

Pitanje:

Da li se jedan kurban može namijeniti na dvije i više umrlih osoba ili mora biti jedan kurban za jednu umrlu osobu?

Odgovor:

Kurban se u osnovi žrtvuje za žive, a ne za umrle muslimane, osim ako je neko ostavio oporuku da se za njega poslije njegove smrti žrtvuje kurban. Ako je umrla osoba oporučila da se za nju žrtvuje kurban, u tom slučaju on se žrtvuje samo za nju i meso tog kurbana dijeli se u cijelosti.  Ako umrla osoba nije oporučila da se za nju žrtvuje kurban, kurban se može za nju žrtvovati, kao vid lijepog sjećanja i dobročinstva prema umrloj osobi, i sevap za taj ibadet bit će, Allahovom voljom, od koristi za nju. S obzirom na to da je riječ o sadaki, a sevap od sadake može se namijeniti za više osoba, analogno tome sevap od žrtvovanja jednog kurbana može se nanijetiti za više osoba.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.