Logo

Da li je dozvoljeno kasko osiguranje automobila?

Pitanje:

Da li je dozvoljeno uzeti kasko osiguranje za auta koja se rentaju drugim licima (rent a car), obzirom da postoji visok nivo moguće štete i osoba koja renta želi se osigurati po tom pitanju.

Odgovor:

Budući da se radi o autu koje se renta i da postoji realna mogućnost da bude izloženo šteti ili krađi, smatramo da je u spomenutom slučaju opravdano izvršiti dodatno osiguranje od krađe ili štete. A Allah najbolje zna.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.