Logo

KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA HADŽDŽ

Na XI redovnoj sjednici Glavnog odbora Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj 23. džumade-l-uhra 1430. h. / 16. juna 2009. godine usvojeni su Kriteriji za odabir kandidata koje će Udruženje ilmijje slati na hadždž iz sredstava Fonda koji je osnovan za ovu namjenu.

 

Pored statutarnih kriterija o članstvu u Udruženju ilmiije definirani su i posebni uvjeti koji će se primjenjivati prilikom odabira kandidata kako slijedi:

 

1.

Da bi član Udruženja mogao biti kandidat mora imati najmanje 10 godina staža u članstvu Udruženja. Prednost imaju imami sa dužim stažom u Udruženju ilmijje.

 

2.

Da kandidat nije obavio hadždž ni po kakvom osnovu.

 

3.

Kandidirati ima pravo samo okružni odbor Udruženja na prijedlog matičnog odbora Udruženja. Da bi član Udruženja mogao biti kandidat okružnog odbora mora imati podršku  dvotrećinske većine članova okružnog odbora Udruženja ilmijje.

 

4.

Da bi kandidatura okružnog odbora bila legitimna kandidat mora imati saglasnost poslodavca da bude odsutan sa radnog mjesta, kao i preporuku poslodavca da svojim radom i zalaganjem zaslužuje kandidaturu.

 

5.

Kandidati Udruženja ilmijje putuju na hadždž avionom. Kandidat Udruženja ilmijje koji obavlja hadž  ne može  biti vodič.

 

6.

Okružni odbori Udruženja ilmijje svake godine kandidiraju po jednog člana za odlazak na hadždž. Komisija GO-a bira kandidate po prioritetu. Komisija će uzimati u obzir broj članova Udruženja sa jednog okružnog odbora i srazmjerno tome birati kandidate. Prvi kandidati moraju biti sa područja različitih okružnih odbora sve dok se ne pošalje po jedan kandidat sa svakog okružnog odbora. Nakon toga se daje prioritet kandidatima sa najbrojnijih okružnih odbora.

 

7.

Kandidati obavljaju hadždž isključivo u organizaciji Rijaseta IZ-e u BiH.

 

8.

Glavni odbor provodi odabir kandidata za odlazak na hadždž najmanje 2 mjeseca prije isteka roka za prijavljivanje kandidata za hadždž pri Uredu za hadždž Rijaseta IZ-e u BiH.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.