Logo

Reisu-l-ulema na konferenciji u Amanu

  • Published in
  • Kategorija: (Arhiva) MINA vijesti
  • Štampa
Sarajevo, 27. septembar 2010. (MINA) - U svojstvu redovnog člana Kraljevske akademije „Al al-Bejt", reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić sudjelovao je od 24. do 26. septembra, 2010. god. na skupu o temi „Islam, kršćanstvo i prirodna okolina" u organizaciji njemačke Fondacije Eugen Bizer i Kraljevskog instituta „Al al-Bejt" za islamsku misao. U svom uvodnom govoru jordanski princ Gazi bin Muhammed bin Talal je naglasio važnost moralnog pristupa problemu zagađenosti prirodne okoline te naglasio da nas Kur'an podsjeća na gorku činjenicu, a ona je da su „more i kopno zagađeni zbog djela ljudskih ruku pa je, stoga, nužno da neki osjeti gorčinu kako bi se popravili" (Kur'an, 41:30).

reis-aman-2010

Kao počasni gosti ovom skupu su prisustvovali jeruzalemski patrijarh Teofilos III (Theophilos) i jordanski ministar za okoliš Hazim Malhas.

reis-aman-2010-1

Reisu-l-ulema sa patrijarhom Teofilosom III i ministrom Hazim Malhasom 

U svom uvodnom govoru u ime kršćanske strane govorio je prof. Ditmar Mit (Dietmar Mieth), profesor em. kršćanske društvene etike na Univerzitetu Tubingen (Tuebningen) koji je naglasio da je krašanska etika o prirodnoj okolini ima religijske motive, ali je otvorena za svaku ideju koja u sebi sadrži brigu za zdrav i siguran život na zemlji.

reis-aman-2010-4

U svom govoru reisu-l-ulema je kazao: - Zagađenost ljudske duše od laži i nemorala nije ništa manja od zagađenosti prirode od otrovnih gasova i otpada. Štoviše, prirodu nije moguće očistiti od zagađenosti dok se ne očisti ljudska duša od pokvarenosti i neodgovornosti prema životu na Zemlji. Svi se sjećamo dana kad je voda bila besplatna a muzika za novac. Danas je situacija obratna: vodu kupujemo a muziku slušamo besplatno. Plašim se dana kad će ljudi kupovati čist zrak da bi preživjeli. Da se to ne bi dogodilo, moramo se svi uozbiljiti u ime zdravog i sigurnog života na zemlji učiniti sve da se zaustavi zagađivanje prirode - zaključio reisu-l-ulema Cerić svoje izlaganja na skupu u Ammanu.

reis-aman-2010-3

Reisu-l-ulema na mjestu gdje je Jahaja a.s. susreo Isaa a.s.

Na kraju muslimansko-kršćanskog skupa o prirodnoj okolini učesnici su podržali „Uppsala međuvjerski klimatski manifest 2008" u kojem se između ostalog kaže: - Kao vjerske vođe i učitelji, mi odbacujemo kulturu straha a prihvatamo kulturu nade. Mi se želimo suočiti sa klimatskim promjenama sa optimizmom, naglašavajući bitne principe svih svjetskih tradicionalnih vjera: pravdu, solidarnost i suosjećajnost. Mi želimo ohrabriti najbolje znanstveno i političko vodstvo. Mi obećavamo da ćemo predano raditi da u našim zajednicama širimo radost i nadu u odnosu na najveći dar kojeg imamo, a to je dar života - kaže se u Međuvjerskom manifestu o klimatskim promjenama usvojenom u Upsali (Uppsala), Švedska, 2008. god. kojeg su učesnici kršćansko-islamskog skupa o prirodnoj okolini u Ammanu usvojili i podržali svojim potpisima.

reis-aman-2010-2

Nakon ovog skupa, danas (27.09.2010) je princ Gazi bin Muhammed u Ammanu otvorio trodnevnu konferenciju o temi „Prirodna okolina u islamu" kojoj prisustvuju visoki islamski autoriteti iz cijelog islamskog svijeta. Pored reisu-l-uleme dr. Cerića konferenciji u Ammanu prisustvuju i dr. Enes Karić i prof. Rusmir Mahmutćehajić.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.