A+ A A-

Saopćenje Vakufske direkcije

ZNAKIZ1Sarajevo,14. juni 2010. (MINA) - Povodom potpisivanja Protokola o izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta u Sarajevu  koji je potpisan od strane premijera FBiH i drugih, u kojem, između ostalog, kako su mediji prenijeli, stoji da predstavlja pozitivan napor na povratu nacionalizirane imovine i osiguravanju vjerskih sloboda, a imajući u vidu da Vlada Federacije BiH nije do sada ništa uradila na implementaciji Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo donesenog 17.11.2008. godine, Upravni odbor Vakufske direkcije je na svojoj vanrednoj sjednici održanoj 11.06.2010. godine izdao sljedeće saopćenje: 

-Upravi odbor Vakufske direkcije pozdravlja i podržava potpisivanje Protokola o izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta a koji je rezultat nedavnih pregovora između federalnog premijera i zamjenika visokog predstavnika Rafi Gregorijana, u cilju povrata nacionalizirane imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu (dosadašnje zgrade Ekonomskog fakulteta).

Ohrabreni smo činjenicom da Federalna vlada radi na povratu nacionalizirane imovine, kao i činjenicom da su se i međunarodni faktori uključili u rješavanje ovih problema.

Istovremeno izražavamo zabrinutost zbog neimplementiranja Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je stupio na snagu dana 17.11.2008. godine. Da podsjetimo, tim Zakonom je omogućen otkup nacionaliziranih stanova, uključujući i vakufske stanove, uz obavezu nadležnih općina i Vlade Federacije BiH da bivšim vlasnicima osiguraju zamjenske stanove. Nakon donošenja ovog Zakona od strane nadležnih organa izvršena je prodaja stanova nosiocima stanarskih prava, a po pitanju dodjele zamjenskih stanova ništa nije učinjeno. U budžetu FBiH za 2009. i 2010. godinu nisu predviđena sredstva za izgradnju novih stambenih jedinica, a općine se proglašavaju nenadležnim za dodjelu zamjenskih stanova ili se pak izjašnjavaju da ne raspolažu sa stambenim fondom za tu namjenu.

Upravni odbor Vakufske direkcije ističe da neimplementiranje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo izravno predstavlja povredu imovinskih prava izvornih vlasnika koja su zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine kao i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda!

Mi ne tražimo donošenje novog zakona i ovdje nije riječ o restituciji, nego insistiramo da Vlada ispuni obavezu koja joj je zakonom propisana i za koju je odgovorna da je izvrši.

Stoga, Upravi odbor Vakufske direkcije ovim putem poziva Vladu FBiH da hitno pristupi implementaciji  Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, na način da sa Vakufskom direkcijom sačini obvezujući sporazum o načinu implementacije pomenutog Zakona, kaže se u saopćenju Upravnog odbora Vakufske direkcije.