A+ A A-

Hutba hfz. Fadila Fazlića u Begovoj džamiji

minberSarajevo, 19. februar 2010. (MINA) - Hafiz Fadil Fazlić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu danas je imamio džumu namaz i održao hutbu u Begovoj džamiji u Sarajevu. Hutba je bila posvećena  posljednjem Allahovom poslaniku - Muhammedu s.a.v.s.

MINA prenosi hutbu hafiza Fadila Fazlića:

 

-Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim

El-Hamdu lillahi Rabbi'l-'alemin, ve's-salatu ve's-selamu 'ala resulillahi Muhammedin ve 'ala alihi ve sahbihi edžme'in.

 

Draga braćo,

Allah, dž.š., u Kur'anu kaže:

„Neke od poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih Allah je razgovarao, a neke je na više stepene uzdigao..." (El-Beqara, 253.)

Nalazimo se na početku rebi'u'l-evvela, mjeseca u kojem je rođen Muhammed, s.a.v.s. U sljedeći petak je 12. rebi'u'l-evvel, dan Mevluda, kada će poslije ikindije-namaza, ovdje u Gazi Husrev-begovoj džamiji biti održana centralna svečanost.

Resulullah je poslat kao rahmet, ne jednom narodu nego cijelom čovječanstvu, ne jednoj generaciji, nego svim generacijama do Sudnjeg dana, poslat je ne samo ljudima, nego i drugim svjetovima, za koje znamo i ne znamo.

„A tebe smo, Poslaniče, samo kao milost svjetovima poslali." (El-Enbija', 107.)

Jedan od najpoznatijih ashaba Abdullah ibn Abbas kaže: „Ko bude vjerovao u Resulullahovo poslanstvo taj će biti sretan, ko ga bude slijedio taj će biti spašen, a onaj ko ne bude vjerovao u poslanstvo Allahovog Poslanika doživjet će sudbinu ranijih naroda koji su bili kažnjeni jer svoje poslanike nisu slijedili."

Raniji vjerovjesnici bili su upoznati o poslanstvu Muhammeda, s.a.v.s., i obavezali su se da će ga podržavati i slijediti ako se pojavi u njihovo vrijeme. Kur'an nam prenosi da je Allah, dž.š., ranijim poslanicima postavio sljedeće pitanje:

„Kada vam poslije dođe poslanik, koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati. Da li pristajete i prihvatate da se na to Meni obavežete? Oni su odgovarali: 'Pristajemo'. 'Budite onda svjedoci', rekao bi On, 'a i Ja ću s vama svjedočiti'." (Ali 'Imran, 81.)

Druge poslanike Allah, dž.š., doziva po njihovim imenima, „O, Ademe", „O, Ibrahim", „O, Musa", dok iz počasti prema Resulullahu, Gospodar svjetova ne obraća mu se riječima „O, Muhammede", nego „O, poslaniče" i „O, vjerovjesniče".

„O poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje." (El-Ma'ida, 67.)

Muhammed, s.a.v.s., je jedinstven primjer kako i sa koliko ljubavi se treba brinuti o svojim sljedbenicima. On se brinuo, ne samo o muslimanima svoga vremena, nego i o generacijama koje će kasnije doći. Često se obraćao Allahu, dž.š., dovama da se smiluje njegovom Ummetu, da ga sačuva od iskušenja, nesreća, zabluda, da njegovom Ummetu ulije snage, volje i želje da ustraje na Allahovom putu. Resulullah bi po cijelu noć učio samo jedan kur'anski ajet moleći Gospodara svjetova da njegove sljedbenike sačuva od kazne.

„Ako ih Gospodaru kazniš, oni su robovi Tvoji, a ako im oprostiš, Ti si Silan i Mudar." (El-Ma'ida, 118.)

U hadisima se napominje da će se narodi na Sudnjem danu obraćati svojim poslanicima za pomoć i šefa'at, a oni će odgovoriti: „Šefa'at je poklonjen posljednjem poslaniku - Muhammedu, s.a.v.s.

Resulullah se ne odriće ni velikih grješnika, nego im obećava da će Allaha moliti da im grijehe oprosti, ako presele na Ahiret kao vjernici. U hadisu kaže:

„Moje zauzimanje - šefa'at - na budućem svijetu bit će i za one koji su činili velike grijehe."

Ovaj hadis ohrabruje i ulijeva nadu i onima koji misle da je sve izgubljeno i da nema spasa i sebe osuđuju na propast. Do posljednjeg daha postoji mogućnost da se čovjek iskrenim šehadetom i teobom spasi od vječne kazne. Sjećajući se 12. rebi'u'l-evvela, mi se zapravo sjećamo sami sebe, svojih islamskih obaveza i dužnosti. Posebno u ovom mejsecu trebamo sebi postaviti pitanje koliko iskreno i dosljedno slijedimo Resulullahov sunnet. Mnogo puta smo čuli kur'anski ajet u kome se kaže da je Muhammed, s.a.v.s., najbolji uzor. Da li je naše svakodnevno ponašanje u duhu Kur'ana i sunneta?

Resulullah je lijepo postupao prema svakome. Kod njega je bio potpuno jednak i najveći bogataš i najveći siromah. Svačiji govor bi lijepo saslušao, svačijoj bi potrebi odmah udovoljio. Njegovi savjeti mijenjali su karatkter ljudi. Mržnja se pretvarala u ljubav, srdžba u blagost, oholost u skromnost, sebičnost u darežljivost. Jedan od idolopoklonika, pun mržnje, došao je Resulullahu sa isukanom sabljom s namjerom da se s njim obračuna zato što negira kipove i idolopoklonstvo. Samo jedan Poslanikov osmijeh, pun topline i ljubavi, bio je dovoljan da idolopoklonik primi islam, da se pokaje i postidi i sa suzama u očima izjavi: „Poslaniče, tako mi Allaha! Kada sam pošao do tebe, niko mi na Zemlji nije bio mrži od tebe, a sada ti iskreno izjavljujem, da mi na Zemlji niko nije draži od tebe."

Muhammed, s.a.v.s, koga god bi susreo prvi bi mu selam nazivao, djecu je milovao, u društvu je bio veseo i raspoložen i nije dao da mu se bilo kakva počast odaje.

Draga braćo! Uputimo našu djecu da upoznaju život Resulullaha, da ga vole i slijede njegov sunnet, kako se to kaže u hadisu:

„Odgajajte svoju djecu da imaju sljedeća tri svojstva: da vole vašeg Poslanika, da vole njegovu porodicu i da znaju učiti Kur'an."

Iako znamo i više puta smo čuli za hadis u kome se kaže: „Musliman je brat muslimanu, neće mu nanijeti zlo niti dozvoliti da mu se zlo nanosi", nismo dovoljno svjesni značenja i vrijednosti islamskog bratstva, niti ga dovoljno jako osjećamo. Mnoge krize, slabosti, sukobi i poniženja među sljedenicima Ummeta, rezultat su odsustva islamskog bratstva. Danas, kada je sve manje kulture u dijalogu, lijepih i korisnih riječi i savjeta, međusobnog druženja i razumijevanja, kada je u ovom vremenu među nama sve više uvreda, ponižavanja, omalovažavanja, koji nekada graniče sa mržnjom i netolerancijom, poslušajmo sljedeći hadis koga bi napamet morali naučiti i ponavljati svaki dan:

„Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete biti vjernici sve dok se ne budete međusobno voljeli."

Zato, draga braćo, učimo što više salavata, jer Allah i Njegovi meleki donose salavat na Resulullaha, nastojmo što više saznati o životu posljednjeg Allahovog Poslanika, da sa njegovim porukama svakodnevno živimo, da ga iskreno volimo, jer voljeti njega, njegovu porodicu i prvu generaciju muslimana, jeste jedan od znakova imana.

Molim Allaha, dž.š., da ojača naš iman i da budemo iskreni sljedbenici Muhammeda, s.a.v.s.

 

Es-Salatu ve's-selamu 'alejke ja Resulallah.

Es-Salatu ve's-selamu 'alejke ja Habiballah.

Es-Salatu ve's-selamu 'alejke ja Šefi'allah.