Logo

Ovogodišnja akcija kurbana u Islamskoj zajednici

  • Published in
  • Kategorija: (Arhiva) MINA vijesti
  • Štampa

ZNAKIZ1Sarajevo, 3. decembar 2009. (MINA)- Generalni sekretar Rijaseta Islamske zajednice u BiH Muhamed Salkić  saopštio je rezultate ovogodišnje akcije kurbana koji se odnose na bošnjačku dijasporu.

MINA prenosi medijima na raspolaganje u cjelosti.

 

I N F O R M A C I J U

o organizovanoj akciji klanja kurbana u Rijasetu IZ u BiH u 2009. godini

po ino-uplatama izvršenim u bošnjačkoj dijaspori 

 

     Provodeći zaključak Rijaseta, sa sjednice održane 22. ševvala 1430. h.g., odnosno 20. oktobra 2009. godine, generalni sekretar Rijaseta je imenovao Komisiju za nabavku i klanje kurbana, koje Rijasetu uplaćuju Bošnjaci iz bošnjačke dijaspore. Generalni sekretar je također odmah po održanoj sjednici obavijestio džemate u bošnjačkoj dijaspori da će Rijaset i ove godine voditi ovu akciju kurbana i da zainteresovani mogu vršiti uplate u tu svrhu. Visina uplate određena je u iznosu od 160 EUR- a.

     Prema ovoj obavijesti Rijaset je do početka Kurban-bajrama iz bošnjačke dijaspore dobio informaciju o uplati  3.307 kurbana, i to kako sljedi:

 

1.

V. Britanija

31

2.

Švicarska

395

3.

Švedska

228

4.

SAD

940

5.

Njemačka

781

6.

Norveška

257

7.

Luxemburg

38

8.

Holandija

124

9.

Austrija Dachverband

70

10.

Finska

3

11.

Francuska

18

12.

Danska

60

13.

Austrija Unija

116

14.

Džemat GHB Canada

65

15.

Džemat GHB Beč

71

16.

Džemat CIL Luxemburg

25

17.

Džemat Graz Austrija

25

18.

Džemat "Bosna" Beč

22

19.

Džemat Hagen Njemačka

15

20.

Rijaset

23

 

UKUPNO

3.307

 

Pod nadzorom Komisije za nabavku kurbana pri Rijasetu nabavljeno je i zaklano ukupno 3.310 kurbana, i to: 275 krava i 1.485 ovaca. Sva goveda i ovce nabavljene su na domaćem tržištu. Svi nabavljeni kurbani su bili pod veterinarskim nadzorom i ispunjavali su šerijatske uvjete za kurbane i svi su zaklani blagovremeno u skladu sa šerijatskim propisima. Kompletan tok akcije intenzivno je nadzirao generalni sekretar Rijaseta.

Plan za raspodjelu kurbanskog mesa utvrdio je Rijaset prema pristiglim zahtjevima i prema objektivnim mogučnostima i potrebama, svojom Odlukom, broj: 01-SM-1650-10/09. od  08. zu-l-hidždže 1430. h.g., odnosno 25. novembar 2009. godine, pa je raspodjela kurbanskog mesa izvršena kako sljedi:  

 

1. Studentskom centru za ishranu studenata Sarajevo                        kg.     9.897   

2. Podjela povratnicima na području Muftijstva goraždanskog          kg.     3.759 

3. Zavodu za zaštitu i odgoj djece Mjedenica Sarajevo                        kg.     1.042  

4. Centru za slijepu i slabovidljivu djecu i omladinu Sarajevo             kg.     700 

5 . Za ishranu učenika Medrese u Tuzli

     i Centru za odvikavanje od droge - Smoluča                                      kg.     6.040 

6.   Kantonalnoj bolnici Zenica                                                                     kg.     3.010    

7.   Za ishranu učenika Medrese u Mostaru                                             kg.     4.360

8.   Udruženju građana paraplegičara Sarajevo                                     kg.     675 

9.   Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica Fojnica             kg.     1.986   

10. Zavodu za zbrinjavanje mentalnih osoba Bakovići                        kg.     1.923

11. Domu za stara i invalidna lica Jezero - Sarajevo                            kg.     1.413  

12. Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo             kg.     1.545 

13. Povratnicima preko Banjalučkog muftijstva                                   kg.     1.464  

14. Za ishranu učenika Medrese u Travniku                                           kg.     3.026 

15. Za javnu kuhinju u Brezi                                                                       kg.    1.658

16. Udruženju građana za pomoć retardiranih osobama

      Sarajevo "OAZA"                                                                                    kg.     642

17. Dječijem obdaništu "Zulejha Begeta" u Konjicu                            kg.     808 

18. Dječijem obdaništu Umihana Čuvidina Breza                                 kg.     973 

19. Narodnoj kuhinji Sarajevo (kod Tetke)                                            kg.    3.240

20. Domu staraca Travnik "NAŠ DOM"                                                    kg.    2.270

21. Povratnicima na području Višegrada                                                kg.    1.250

22. Udruženju roma "Naša budućnost" Sarajevo                                 kg.    2.512

23. Kuhinji Crvenog križa Sarajevo                                                          kg.    1.350

24.  Jetimskom naselju Al-VALADEYN Sarajevo                                    kg.   2.084

25.  Obdaništu u Jablanici                                                                           kg.    699

26. Udruženju civilnih žrtava rata Sarajevo                                          kg.    600

27. Za ishranu učenika Medrese u Visokom                                           kg.    3.815

28.  Za Crveni križ Breza                                                                             kg.          461

29.  Povratnicima u Srebrenicu                                                                 kg.       1.500

30. Kliničkom centru Sarajevo                                                                  kg.       1.536  

31. Školi Ishak-beg Ishaković Sarajevo                                                kg.          473

32. Udruženju demobilisanih boraca Stari Grad Sarajevo                kg.       1.077

33. Za kuhinju Crvenog polumjeseca u Zenici                                      kg.       4.347

34. Za kuhinju "Merhameta" Maglaj                                                      kg.       3.452

35. Za ishranu učenika Medrese u Cazinu                                             kg.       1.582  

36. Za ishranu studenata IPF u Bihaću                                                  kg.       1.624

37. Povratnicima na području Kozluka i Zvornika                              kg.       2.750

38. Povratnicima preko Medžlisa IZ Rudo                                            kg.          700

39. Podijeljeno na klaonicama Breza i Bugojno                                   kg.          580

40. Zavodu za mentalnu i invalidnu djecu Pazarić                              kg.       1.769

41. "Merhametu" Bugojno                                                                        kg.          493

42. Domu staraca Jablanica                                                                     kg.          658

43. Podijeljeno po osnovu  ¼ preuzetog kurbana                              kg.          775

     od uplatioca

44. Kantonalnoj bolnici Travnik                                                               kg.       1.150

45. Fondu "SAŠA" Zlatna lasta Sarajevo                                              kg.          234

46. Podijeljeno na klaonici Visoko                                                          kg.          175

47. Povratnicima na području MIZ Bosanska Dubica                        kg.          899

48. Povratnicima na području  MIZ Gradiška                                      kg.       1.469

49. Povratnicima na području  MIZ Kobaš                                           kg.       1.080

50. Povratnicima na području MIZ Mrkonjić Grad                             kg.       1.095

51. Povratnicimja na području MIZ Bosanski Brod                            kg.          872

52. Povratnicima na području MIZ Kotor Varoš                                  kg.       1.326

53. Povratnicima na području MIZ Derventa                                      kg.          738

54. Povratnicima na području MIZ Prnjavor                                       kg.         637

55. Povratnicima na području MIZ Ključ                                              kg.          723

__________________________________________

UKUPNO:                                    kg.          96.916   

                                                             

 

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.