A+ A A-

Protestno pismo Vijeća za fetve

ZNAKIZ1Sarajevo, 11. novembar 2009. (MINA) - Vijeće za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uputilo je protestno pismo Tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog upotrebe termina "šerijat" u funkciji inkriminacije i optužbe.

 U pismu Vijeća za fetve, a povodom upotrebe termina «šerijat» u funkciji inkriminacije i optužbe u izjavi tužioca i šefa Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine gospodina Dru Engela, se kaže:

 - Kako su naveli neki mediji (v. Dnevni avaz od 07. novembra 2009. godine), tužilac i šef Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine na ročištu pred sudijom za prethodni postupak zlo/upotrijebio je termin "šerijat" u funkciji optužbe protiv uhapšene grupe protiv koje se vodi postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine. Ne ulazeći u opravdanost pravne kvalifikacije djela koja su eventualno počinila spomenuta lica, što će biti predmet dokazivanja tužioca i ocjene Suda, i ograđujući se od svih protuzakonitih radnji bilo koga, te mogućih ekstremističkih tumačenja islama koje zastupaju pojedinci i grupe, a koja nisu u skladu sa tumačenjem islama u institucijama i ustanovama Islamske zajednice u BiH, želimo ukazati na neprimjerenu i neprihvatljivu zlo/upotrebu termina "šerijat" u optužnici, kao inkriminirajućeg elementa. Tužilac (gosp. Engel) treba znati da je šerijat neodvojivi dio islama, vjerovanja i prakse muslimana. Svaki musliman primjenjuje šerijatske propise u svom svakodnevnom životu, uključujući i muslimane u Bosni i Hercegovini. Vjerovanje, obredi i moral su, također, sastavni dijelovi šerijata. Šerijatsko pravo se predaje na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i svim medresama u Bosni i Hercegovini i svijetu. Šerijat je dio pravnog sistema većine muslimanskih država. Zašto bi želja za primjenom šerijata bila inkriminirajuća kada šerijatske propise, onoliko koliko su u stanju, u svom životu primjenjuju svi muslimani? Hoće li sutra i sama vjerska odrednica "musliman" predstavljati inkriminaciju? Gospodin Engel može dokazivati u optužnici da neko želi nasilnu promjenu ustavno-pravnog uređenja, ali nema pravo u tom kontekstu zlo/upotrebljavati termin "šerijat", kao važnu odrednicu islama, u svrhu inkriminacije određenog djela, kaže se u pismu Vijeća za fetve.