A+ A A-

Saopćenje Službe za odnose s javnošću

 

Sarajevo, 1. avgust 2009. (MINA)  - U povodu ponovnog manipuliranja i dezinformiranja javnosti od strane Federalne televizije kroz njeno saopćenje, Služba za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ukazuje na neviđenu drskost Federalne televizije, javnog servisa koji se postavlja kao mjera svake stvari i vrhovni kriterij istine, pa čak i onda kada je svima jasno i činjenicama dokumentirano da je Federalna televizija u svom programu iznijela gnusnu laž.  Ko daje legitimitet takvoj istini, Parlament Federacije, kao osnivač, Upravni odbor, menadžment ili neki drugi alternativni centri?

Islamska zajednica ostaje pri svim ranije izrečenim konstatacijama, kao i onoj da menadžment Federalne televizija nije jasno i nedvosmisleno demantirao izrečenu lažnu tvrdnju na način kako je to prethodno autor priloga, a ne neki sagovornik ili gost, jasno i nedvosmisleno plasirao javnosti. Ta činjenica Islamskoj zajednici daje za pravo da vjeruje da menadžment Federalne televizije čvrsto stoji uz svoj lažni navod, i da nema namjeru prekinuti s bezočnim manipuliranjem i obmanjivanjem javnosti.

Tačno je da je Islamska zajednica i ranije ukazivala da  se vrši sistematska kompromitacija i ponižavanje islamskih vrijednosti i institucija Islamske zajednice  u programima Federalne televizije. Islamska zajednica je svjesna da mnogi mediji u našoj zemlji i okruženju, te mnogi domaći i strani politički krugovi  ne mogu podnijeti govor o genocidnom iskustvu bosanskih muslimana i da ih takav govor vrijeđa. Međutim, Islamska zajednica do sada nije znala da Federalna televizija govor o genocidnom iskustvu bosanskih muslimana i iskazivanje njihovog straha od ponavljanja genocida doživljava kao  „direktan poziv na linč" njenih novinara, te stoga Islamska zajednica javno traži od Parlamenta Federacije i Upravnog odbora Federalne televizije da se očituju o ovim tvrdnjanja i jasno kažu da li je to njihova politika i smjernice koje daju javnom servisu, kaže se u saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

Služba za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u BiH