A+ A A-

Uzroci uspona i slabljenja islamske civilizacije

Sarajevo, 26. juni 2009.(MINA) - Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu danas je završen trodnevni naučni skup o uzrocima uspona i slabljenja islamske civilizacije. Naučni skup je organizirao Fakultet islamskih nauka u saradnji sa Centrom za napredne studije.

Danas, završnog dana rada izlagao je i reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić.Tema njegovog izlaganja nosila je naslov « Muslimanska dekadencija u misli profesora Fazlur Rahmana i Muhammed Naquiba al-Attasa".

O usponu i slabljenju islamske civilizacije u šiijskoj misli, govorio je dr. Mohamadjawad Pirmoradi, o selefijskom viđenju uspona i slabljenja islamske civilizacije, dr. Zuhdija Adilović, uzrocima slabljenja i propasti Osmanske države, dr. Enes Pelidija. Dr. Nusret Isanović pokušao je dati odgovor na pitanje:"Da li je islamska civilizacija još živa?. O islamskm svijetu danas u komparativnoj perspektivi, govorio je mr. Ahmet Alibašić.