A+ A A-

Saopćenje Službe Rijaseta za odnose s javnošću

 

Sarajevo, 24. april 2009. (MINA) -Povodom izjave Valentina Incka, visokog predstavnika u BiH, objavljene na internet stranici Glasa  srpske, od 19.  04.  2009.  godine, gdje se, između ostalog, navodi da je visoki predstavnik izjavio: "Vraćanje imovine SPC bio bi pravedan i ispravan gest i dobar signal za povratak Srba u Sarajevo i signal za veće razumijevanje i toleranciju...  Žao mi je zbog toga što danas u Sarajevu ima samo pet odsto i Srba i Hrvata zajedno, a nekada ih je bilo mnogo više. Sarajevo je uvijek bilo mješovito, imalo je mnogo tradicija, vjera i kultura. Bilo je mnogo više Jevreja u ovom gradu. Sada ovdje ima nekih novih ljudi iz drugih kultura",  Služba za odnose s javnošću  Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdaje saopćenje za javnost u kojem se kaže:

- Islamska zajednica razumije Vašu brigu za povratom imovine Srpske pravoslavne crkve, ali ako se želi graditi pravna država na principu temeljnih ljudskih prava, onda treba osigurati jednaka prava svim vjerskim zajednicama i svim građanima u Bosni i Hercegovini, a to se može postići donošenjem Zakona o restituciji na nivou države Bosne i Hercegovine.

Koliko je Islamskoj zajednici poznato, Srpskoj pravoslavnoj crkvi je vraćena oduzeta i nacionalizirana imovina na području Republike Srpske, dok Islamskoj zajednici, ne samo u tom entitetu već i u entitetu Federacija BiH, oduzeta i nacionalizirana imovina - vakuf  nije vraćena. Imovina - vakuf, Islamske zajednice u Republici Srpskoj uknjižavana je kao društveno vlasništvo bez suglasnosti vlasnika, to jest Islamske zajednice.

U toku agresije na našu domovinu i državu Bosnu i Hercegovinu na prostoru Republike Srpske potpuno je uništeno 570 džamija, 150 mesdžida, 589 imamskih kuća, 870 vakufskih poslovnih prostora, devastirano je 770 mezarja i druga imovina Islamske zajednice je potpuno uništena. Od posljedica srpskog granatiranja znatno je oštećeno još 307 džamija, 79 mesdžida i 87 imamskih kuća.

U Republici Srpskoj, tokom agresije na našu domovinu na lokacijama miniranih i srušenih džamija podizane su autobuske stanice, u Zvorniku,  javni WC-i, u Foči, parkinzi, u Rogatici, Nevesinju i Foči, stambeni objekti, u Zvorniku, parkovi i slično, a nažalost i nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Dejtonu, nastavljena je takva praksa, a najilustrativniji primjer toga je gradnja crkve na mjestu srušene džamije u Diviču. Sve to predstavlja najteži oblik urbicida i govori o sistematskom protjerivanju Bošnjaka sa teritorija pod kontrolom vlasti Republike Srpske.

Sarajevo je viševjekovni evropski grad gdje se susreću Istok i Zapad. Sarajevo je drugi Jerusalem u svijetu i prvi Jerusalem u Evropi. Sarajevo se ponosi svojim duhom suživota i tolerancije: Katedrala, Saborna crkva, Sinagoga, Begova džamija. Zato nisu dobronamjerna optuživanja Sarajeva da je odustalo od suživota i tolerancije. Nepobitna je povijesna istina o sarajevskom suživotu i toleranciji, Sarajevu koje je odoljelo svim iskušenjima tokom četiri godine intenzivnog granatiranja, Sarajevu koje ne samo da nije rušilo već je štitilo sve svoje vjerske simbole: katoličke, pravoslavne, islamske, jevrejske i druge. Na tu činjenicu Sarajlije su posebno ponosni i zato ih vrijeđa kad im se podmeću neistine.

Za narušavanje demografske strukture Sarajeva odgovoran je zločin i progon Bošnjaka muslimana sa Drine, iz Foče, Višegrada, Rogatice, Bratunca, Srebrenice, kao i drugih gradova širom naše domovine. Prema tome, treba omogućiti Bošnjacima da se vrate na Drinu, napraviti sigurnu i slobodnu saobraćajnu komunikaciju do Drine. Sarajevo nije nikada nikoga progonilo zbog vjere i nacije, već je uvijek primalo one koji su proganjani, poput Jevreja  u 15. i Bošnjaka krajem 20. stoljeća. Dakle, licemjerno je nametati bilo kakvu krivnju Sarajevu za ono zašto su odgovorni nosioci etničkog čišćenja i genocida nad Bošnjacima.

Nikada ni Srbi ni Hrvati nisu progonjeni iz Sarajeva, već je politika dogovorenog humanog preseljavanja, koju Sarajevo nije nikad prihvatilo, odgovorna za iseljavanje iz Sarajeva Srba i Hrvata. Nemoralno je osuđivati Bošnjake za odlazak Srba i Hrvata iz Sarajeva. Kakvim se to "nekim novim ljudima iz drugih kultura" zastrašuju ljudi u Sarajevu? Neprihvatljivo je zastrašivanje bilo koga bosanskim muslimanima, što je svojevrsna islamofobija, kao što je zastrašivanje Evrope od Jevreja antisemitizam.

Uvažavajući Vaše ovlasti kao visokog predstavnika u našoj zemlji i cijeneći Vašu dobru volju prema svim narodima i građanima u Bosni i Hercegovini, nadati se da će Vam ovih nekoliko činjenica pomoći da ispunite svoju misiju visokog predstavnika na zadovoljstvo svih ljudi i zajednica u našoj domovini, kaže se u saopćenju Službe Rijaseta za odnose s javnošću.