A+ A A-

Interkulturni dijalog na Zapadnom Balkanu

Ljubljana 17. mart 2009. (MINA) - Na Gradu Jable kod Ljubljane danas se održava konferencija radne grupe za interkulturni dijalog na kojoj sudjeluje reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić i muftija ljubljanski dr. Nedžad Grabus koju organizira Centar za evropsku perspektivu (CEP)

Na konferenciji sudjeluju i dr. Mato Zovkić u ime biskupa Puljića, dr. Abduldželil Sadžid, predsjednik Muslimanskog savjeta za vjersku i rasnu harmoniju u Velikoj Britaniji, gospođa Marija Šerić, istraživač Instituta za društvene znanosti, Ivo Pilar iz Zagreba, profesori sa Teološkog fakulteta iz Ljubljane dr. Bojan Žalec i dr. Janez Juhant, bivši ministar inozemnih poslova Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel, zatim predsjednik Euro-sredozemnog Univerziteta dr. Joseph Mifsud i drugi.

Učenici konferencije raspravljaju o budućem radu grupe, o oblikovanju prijedloga za studentski program interkulturnog dijaloga za univerzitete, ulozi medija i umjetnosti u promociji interkulturnog dijaloga na Zapadnom Balkanu.

Radna grupa za interkulturni dijalog ustanovljena je pod pokroviteljstvom Centra za evropsku perspektivu 2007. godine, a njen rad se fokusira na različite vidike interkulturnog dijaloga na Zapadnom Balkanu.

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić podržao je projekat »Međukulturni izazov« u Bosni i Hercegovini Centra za evropsku perspektivu na nivou bosanskohercegovačkih gimnazija, te je između ostalog rekao:

»Centar za evropsku perspektivu ima smisla, jer je pitanje Evropske unije, koja je utemeljena na ideji »jedinstva u različitosti«, proces u kojem treba da svi narodi, vjere i kulture sudjeluju ravnopravno i slobodno. Bosna i Hercegovina je mikrosvijet u makroevropskoj različitosti i zato je važno da Evropa shvati da je naš uspjeh u Bosni, evropski uspjeh, ali isto tako bosanski neuspjeh da država opstane jedinstvena u svojim različitostima: religijskim, kulturnim i etničkim je i evropski neuspjeh. Bosna i Hercegovina nije samo izazov za Bosance, već je ideja Bosne, kao funkcionalne države u multikulturnom društvu, veliki izazov i za Evropu, koja treba da vidi i svoje lice, lijepo i ružno, na ogledalu Bosne kojoj Evropa duguje baš zato što inzistira na jedinstvu države i društva u različitosti kao evropskom idealu i stvarnosti. I kao što postojanost i stabilnost Evropske unije na svim razinama društva i države ovise o euro-atlantskim integracijama, tako isto postojanost i stabilnost bosanskohercegovačkog društva i države, kao svojevrsnog multikulturnog fenomena, ovise o euro-atlantskim integracijama. Otuda je potrebno da se Evropa uozbilji i ni na koji način ne dovodi u pitanje bosanski mir i stabilnost u smislu jedinstva države u različitosti.

Naravno, Bosna treba da uradi svoje domaće zadaće, ali Evropa isto tako mora ispuniti svoju moralnu i političku obavezu i pomoći Bosni i Hercegovini u njezinoj namjeri da sačuva svoju multietničku tradiciju u jedinstvu državnog patriotizma. Licemjerno je od naših susjeda, republika bivše Jugoslavije, da nama u Bosni čitaju moralne lekcije o multinacionalnosti i multikulturi nakon što su sve te republike postale jednonacionalne. Umjesto moraliziranja, mi u Bosni i Hercegovini, očekujemo da europska perspektiva bude otvorena svim građanima, bez obzira na njihovu vjeru i naciju. Na kraju predlažem da Centar za evropsku perspektivu raspiše javni natječaj za bosanski ustav za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao pogled u budućnost i kao prilika da bosanska mladost napiše svoju sudbinu na principu suživota i tolerancije, a ne na strahu od rata i genocida, završio je reisu-l-ulema dr. Cerić.