A+ A A-

Reagovanje Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

Sarajevo, 12.februar 2009. (MINA) - U emisiji Televizije Bosne i Hercegovine "Tema dana", emitiranoj 10. 02. 2009. godine g. Duško Tomić je iznio neistinu o Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku.

G. Tomić je kazao: "Najinteresantniji je detalj da jedan dječak, koji je dakle bio predviđen kao svjedok, koji je mijenjao imama u džamiji dok je imam odlazio sa djevojčicama u drugu prostoriju, nije nikako želio svjedočiti. Naprotiv, izbjegao je sve pozive i tužilaštvo i policija nisu do kraja odradili posao. A taj dječak je za nagradu dobio besplatan upis u medresu u Travniku".

Ova tvrdnja je neistinita i smatramo je zlonamjernom, jer se upis u medresu vrši javno, na osnovu ocjena iz osnovne škole i postignutih rezultata sa prijemnog ispita što se uredno i transparentno objavi na oglasnoj tabli škole.

Mišljenja smo da je g. Tomić zloupotrijebio svoje gostovanje na Televiziji Bosne i Hercegovine u cilju javnog sataniziranja institucija Islamske zajednice, širenja neistina i sijanja straha od islama i Islamske zajednice među građanima Bosne i Hercegovine.

Stoga tražimo da objavite ovaj demant u cilju pravovaljanog i istinitog informiranja javnosti, kaže se u reagovanju iz Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku.