A+ A A-

Skup o dr. Ahmedu Smajloviću

Sarajevo, 18. decembar 2008. (MINA) - Povodom 20. godišnjice smrti prof. dr Ahmeda Smajlovića (1938.- 1988.), jednog od društveno najangažiranijih bosansko-muslimanskih intelektualaca i najplodonosnijih islamskih djelatnika u drugoj polovini 20. stoljeća, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organiziraju kraći skup pod nazivom Dr. Ahmed Smajlović, život i djelo - povodom dvadeset godina od preseljenja na ahiret na kome će uzeti učešća njegovi suradnici, kolege, učenici, studenti, kao i brojni drugi bosanskohercegovački intelektualci, kulturni i javni djelatnici.

Skup će biti održan 23. decembra 2008. godine u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu sa početkom u 13:00 sati. Glavni koordinator skupa je prof. dr Adnan Silajdžić.

Saopćenja sa skupa bit će naknadno objavljena u vanrednom broju Zbornika radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Na Skupu će biti zastupljene slijedeće oblasti:

- Ličnost dr. Ahmeda Smajlovića ;
- Izdavačka djelatnost Islamske zajednice u vrijeme dr. Ahmeda Smajlovića ;
- Rad dr. Ahmeda Smajlovića na afirmiranju Islamske zajednice izvan SFRJ ;
- Misao dr. Ahmeda Smajlovića ;
- Rad dr. Ahmeda Smajlovića na otvaranju Islamske zajednice prema islamskom svijetu ;
- Odnos dr. Ahmeda Smajlovića prema bosanskohercegovačkim muslimanima u dijaspori ;
- Nastupi dr. Ahmeda Smajlovića na javnim skupovima ;
- Dr. Ahmed Smajlović kao pokretač časopisa Islamska misao ;
- Doprinos dr. Ahmeda Smajlovića ponovnom priznanju derviških redova ;
- Dr. Ahmed Smajlović i međureligijski dijalog ;
- Islamsko-filozofska misao dr. Ahmeda Smajlovića ;
- Akaidska misao dr. Ahmeda Smajlovića i
- Odnos dr Ahmeda Smajlovića prema fenomenu orijentalizma. (kraj)