A+ A A-

Telegram zahvale reisu-l-uleme saudijskom kralju

Mekka, 11. decembar 2008. (MINA) - Reisul-ulema dr. Mustafa Cerić uputio je telegram zahvale kralju Saudijske Arabije Abdullahu b. Abdul-Azizu Al Saudu u kojem se zahvalio na brizi prema hadžijama, a posebno na odobrenim vizama za hadžije iz Bosne i Hercegovine čiji broj je premašio dozvoljenu kvotu, te na ukazanoj časti da iz Bosne i Hercegovine na hadž, o njegovu trošku, dođe još pedeset hadžija. U istom telegramu uz riječi zahvale reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je čestitao Bajram zamolivši Uzvišenog Boga da ga sačuva od svih nedaća.

Također, Reisul-ulema je uputio telegrame zahvale princu Naifu b. Abdul-Azizu Al Saudu - ministru untrašnjih poslova i predsjedniku Visokog vijeća za hadž te Princu Mekke Halid el-Fejsalu, predjsedniku Centralnog odbora za hadž.

Na poziv kralja Saudijske Arabije Abdullaha b. Abdul-Aziza Al Sauda upriličen je prijem predstavnika zemalja iz kojih su došle hadžije u kraljevskom dvoru na Mini. Predvodnik hadžija iz Bosne i Hercegovine bio je reisul-ulema dr. Mustafa Cerić.

Reisul-ulema je upriličio bajramski prijem za rukovodstvo, vodiče i glavnog ljekara bosanskohercegovačkih hadžije na kojem se zahvalio na uspješnom predvođenju u obavljanju svih hadžskih obreda te zaželio sretan povratak hadžija svojim porodicama.

Danas su sve hadžije obavile posljednje bacanje kamenčića na džemretima i time završili obrede hadža, te polahko pristupaju obavljanju oprosnog tavafa i spremanja za povratak u domovinu.

Hadžije kopnom će, uz Božiju pomoć, na put prema Bosni i Hercegovini krenuti u petak 12. decembra 2008. godine.