A+ A A-

Reisu-l-ulema predvodi delegaciju muslimana na forumu u Vatikanu

Sarajevo, 4. novembar 2008. (MINA) - U okviru svjetske inicijative "Zajednička riječ između nas i vas", koju su pokrenuli muslimanski uglednici kao odgovor na predavanje Pape Benedikta XVI od od 13. 9. 2006. godine na Regensburškom univerzitetu, danas je u Rimu otvoren prvi seminar Katoličko-muslimanskog foruma. Slični seminari su održani na Jelskom (od 28. do 31. jula, 2008) i Kembridžskom univerzitetu (od 12. do 15. oktobra 2008. god.).

Posebnost susreta 24 muslimanska sa 24 katolička teologa-intelektuaca je u činjenici da je ovo prvi susret gdje će katolici i muslimani u otvorenom dijalogu razmijeniti mišljenja o zajedničkim temama kao što su ljubav prema Bogu i ljubav prema susjedu.

Reisu-l-ulema-kardinal-Tauran-04.11.08.

Reisu-l-ulema i kardinal Jean-Loius Tauran

Muslimansku delegaciju, koju čine istaknuti muslimanski autoriteti današnjice, kao što su prof. Seyyid Husejn Nasr, dr. Abdul Hakim Murad Winter, prof. Tariq Ramadan, na ovom povijesnom dijaloškom susretu između katolika i muslimane u Vatikanu predvodi reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić. Katoličku delegaciju predvodi H.E. kardinal Jean-Louis Tauran, predsjednik Pontificijalnog vijeća za međuvjerski dijalog, koji je u svom pozdravnom govoru naglasio da "međuvjerski dijalog nema alternativu i zato je dužnost svakog razumnog i odgovornog čovjeka da promiće duh dijaloga, posebno međuvjerskog."

U odgovoru na pozdravnu riječ kardinala Tauranija, reisu-l-ulema Cerić je u ime muslimanske delegacije, između ostalog, rekao:

Vaša Eminencijo kardinal Jean-Loius Taurani,
Dragi prijatelji
,
Hvala vam na lijepim riječima dobrodošlice. Osjećam se privilegovanim što vam mogu na otvaranju prvog seminara Katoličko-muslimanskog foruma ovdje u Vatikanu zahvaliti na pozivu i što mi je ukazana čast da vam u ime muslimana uzvratim pozdravom mira i dobre volje. To je muslimanima zapovjed posljednje Božije objave, Časnog Kur'ana: - Ako vas pozdrave pozdravom dobre volje, uzvratite im na najbolji način. (Kur'an, 4:86).

Reisu-l-ulema-govor-Vatikan-04.11.08.

Govor reisu-l-uleme na forumu u Vatikanu

Vaša Eminencijo,
Mi smo došli u Rim da vam izrazimo dobru volju muslimana za mir i pravdu u svijetu. Došli smo radi otvorenog i konstruktivnog dijaloga na principu "Zajedničke riječi između nas i vas", a to je ljubav prema Uzvišenom Bogu i ljubav prema komšiji-čovjeku (sva ljudska bića su naše komšije). Jer, onaj koji voli Uzvišenog Boga, u drugom vidi biće kojeg je Bog želio da bude i zato ga čovjek mora voljeti. Onaj koji istinski voli svog komšiju, svjestan je samoga sebe. Jer, samo ako smo iskreni i ako djelujemo pošteno u našem svakodnevnom odnosu sa komšijama, možemo tvrditi da pripadamo ljudskosti, kao našem zajedničkom dobru. Naša duša je stvorena da dijeli život sa drugima, jer mi smo stvoreni od zemlje i svi se zemlji vraćamo.

Mi dijelimo mnogo toga - dijelimo vjeru u Jednoga Boga, koji nas je sve stvorio od jedne duše (tvari), pa nas rasijao kao sjeme u bezbroj ljudskih bića; mi dijelimo istog oca Adema i istu majku Havu (Evu); mi dijelimo zrak kojeg udišemo i izlazak sunca kojeg vidimo svakog dana; mi dijelimo Ibrahimovu tradiciju i Nuhovu lađu spasa; mi dijelimo ljubav i poštovanje prema blagoslovljenoj Merjemi (Mariji), kao i prema njezinom sinu Isa, a.s., (Isusu); mi djelimo istinita kazivanja o Musa, a.s., i njegovom narodu; mi dijelomo radost našeg uspjeha i žalost našeg neuspjeha; mi dijelimo zajednički strah i zajedničku nadu za mir i pravdu u svijetu.

Mi vjerujemo da je naše vrijeme, vrijeme etike zajedništva, koja treba da nas zauvijek spasi od kampova smrti, od fašizma, anti-semitizma, holokausta, islamofobije, etničkog čišćenja i genocida. Umjesto toga, mi hoćemo da se borimo za sretan život svakog čovjeka, za slobodu svakog pojedinca, za jednakopravnost svih ljudi i naroda, za demokratske vrijednosti i opći progres čovječanstva. Kao muslimani dužni smo da razumijemo jasnu Božiju riječ - Kur'an i da slijedimo lijep primjer Muhammeda, a.s., posljednjeg Allahovog poslanika, a to je da živimo i širimo suživot i toleranciju uvijek i na svakom mjestu.

Vaša Eminencijo,
Dragi prijatelji,

Ovo je za nas pravo mjesto da kažemo našim komšijama-kršćanima širom svijeta da je islam vjera mira i da su muslimani miroljubivi ljudi. Svima bi već trebalo biti jasno da predrasude o Časnom Kur'anu i neprimjereni govor o Allahovim poslanicima od Adema preko Nuha, Ibrahima, Musaa, Isaa i Muhammed, a.s., neće riješiti probleme droge, side, abortusa, siromaštva, seksualne eksploatacije, zagađenja prirodne okoline, mržnje (hate-crime), ubojstva, samoubojstva i terorizma u svijetu. Rješenje za ta i druga zla današnjice treba tražiti u ljubavi prema Uzvišenom Bogu i ljubavi prema čovjeku-komšiji.

Uvjeren sam da smo svjesni da svijet prati ovaj naš susret dubre volje i čeka da vidi kakvi će biti rezultati ovog prvog seminara Katoličko-muslimanskog foruma u Vatikanu, što po mnogo čemu ima povijesno značenje.

Nadam se da ćemo poslati poruku mira i nade za cijeli svijet sa dovom (molitvom) Uzvišenom Bogu da svijet bude bolje i sigurnije mjesto za življenje.

Na kraju, pozivam vas da se pridružite ovoj bosanskoj dovi (molitvi):
U ime Boga Milostivog, Samilosnog

Molimo Te Bože Svemogući,
Neka tuga postane nada!
Neka osveta bude pravda!
Neka majčina suza
Bude molitva:
Da se nikome nikada
Ne ponovi Srebrenica! Amin!

Prvi seminar Katoličko-muslimanskog foruma u Rimu nastavlja rad sutra. Očekuje da će Forum imati prijem kod Pape Benedikta XVI u četvrtak.