A+ A A-

Zaključci sa seminara za imame "Religija i ekologija" Udruženja ilmijje

U Domu penzionera u Zenici 28. oktobra ove godine završen je dvodnevni rad drugog seminara za imame iz ciklusa "Religija i ekologija" u organizaciji Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na seminaru su prisustvovali imami iz 53 medžlisa Islamske zajednice u BiH. Na kraju rada usvojeni su slijedeći zaključci:

1. Učesnici seminara trebaju o održanom seminaru napisati kratak izvještaj glavnom imamu (1 kartica kompjuterskog teksta). U izvještaju predložiti da na lokalnom seminaru imama, ili nekom drugom prilikom ostalim kolegama prenesu najvažnije utiske i kratak sadržaj seminara.

2. Sekretarijat Udruženja ilmijje, odnosno Glavni odbor kao organizator seminara treba da uradi bazu podataka svih učesnika seminara i postavi je na internet stranicu Rijaseta IZ. Potrebno je nastaviti međusobnu komunikaciju i razmjenu iskustava u ovoj oblasti.

3. Sekretarijat Glavnog Odbora Udruženja treba da naruči logo i prijedlog naziva za eko-sekciju Udruženja ilmijje. Pripremiti prijedlog pravilnika i ostale formalnosti za registraciju ovog ekološkog udruženja, kao NGO (nevladine organizacije).

4. Organizator, Glavni odbor Udruženja ilmijje treba da uradi projekt narednog seminara koji će za temu imati konkretan akcioni plan, skoncentriran na jedan konkretan eko-problem u BiH. Naredni seminar se može planirati početkom iduće godine, prije proljeća. Ovdje treba preferirati promidžbene aktivnosti, jer je priroda imamskog posla najpovoljnija za promoviranje u ovoj oblasti.

5. U svim budućim projektima planirati učešće svih imama sa područja jednog medžlisa. Koordinatori projekta na nivou medžlisa, odnosno učesnici ovog seminara trebaju biti uključeni u finansijsku konstituciju projekta, jer će, radeći ove poslove, izdvajati vrijeme i angažman.

6. Učesnici seminara na najboji način trebaju promovirati ovaj projekt na svim nivoima IZ, kao i u široj društvenoj zajednici.

Na seminaru su svoja predavanja izložili eminentni predstavnici iz našeg naučnog života: akademik Ljubomir Berberović, prof. emeritus dr. Dževad Jarebica, akademik Enes Karić (u čijoj je odsutnosti njegovo predavanje izložio Almir Fatić), prof. dr. Hilmo Neimarlija, prof. dr. Sulejman Redžić, dr. Dževad Hodžić i Vehid ef. Arnaut.