zekat online uplata

A+ A A-

Hutba Reisu-l-uleme u Ferhat-Pašinoj džamiji u Banja luci

Sarajevo, 8. avgust 2008. (MINA) -  Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić danas je bio u posjeti Muftiluku banjalučkom. Prvi put nakon rušenja Ferhadije u prostoru gdje se ona obnavlja klanjana je džuma namaz. Džumu namaz je imamio i hutbu održao reisu-l-ulema. 

     MINA u cjelosti prenosi hutbu reisu-l-uleme:

     -Draga braćo i sestre,

     U vjeri je Božija ljubav prema čovjeku i čovjekova ljubav prema Bogu. Poslušajmo ove Allahove riječi: Allah voli bogobojazne (3:146) Allah voli strpljive (3:146) Allah voli dobročinitelje (2:195(; Allah voli vjeri odane; Allah voli pokajnike (3:159); Allah voli pravednike; Allah voli moralne (2:222).

     Dakle, bogobojaznost, strpljivost, dobročinstvo, vjeri odanost, pokajnost, pravednost i moralnost su svojstva koja zaslužuju Božju ljubav iz koje je stvoren ovaj svijet i zbog koje sve postaje i opstaje. Zato nam Uzvišeni Allah kaže: - O vjernici, ako neko od vas od vjere odustane, - pa, umjesto vas doći će narod koji voli Allaha i kojeg Allah voli. Taj narod će biti ponizan prema onima koji poštoju vjeru a ponosan prema onima koji vjeru ne poštuju. Taj narod će se snažno boriti na putu Božje pravde i neće se nikoga osim Boga bojati. To je Allahov dar kojeg On daje kome hoće - a Allah je neizmjerno dobar i sveznajući (Kur'an, 5:54). 

     Prema tome, Božija ljubav, kao najviši stupanj vjere,  čini vjernika poniznim pred onima koji su predani Bogu a pred onima koji Bogu prkose Božja ljubav vjernika čini ponosnim. Jer, Allah ne voli naprasito ohole (31:18); Allah ne voli agresivne (2:190); Allah ne voli nemoralne (3:57) ; Allah ne voli izopaćene (5:64); Allah ne voli vjerolomne (8:59); Allah ne voli ekstremne (6:141).

     Dakle, nasuprot Božije ljubavi ili vjere su oni koji imaju svojstva oholosti, agresivnosti, nemorala, izopačenosti, vjerolomstva i ekstremnosti. Zadobiti Božiju ljubav znači oslobodit se tih svojstava koja su protiv Boga i protiv čovjeka. Jer, oholost je grijeh koliko prema Bogu toliko i prema čovjeku; agresivnost je grijeh koliko protiv čovjeka toliko i protiv Bogu; nemoralnost je koliko nedostojnost pred Bogom toliko i pred čovjekom; izopačenost je ružna koliko pred Bogom toliko i pred čovjekom; vjerolomstvo je grijeh koliko prema Bogu toliko i prema čovjeku; i ekstremnost je neprimjerena koliko protiv čovjeka toliko i protiv Boga.

     Čovjek je stvoren iz Božije ljubavi i za Božiju ljubav a to znači za ljubav prema čovjeku kao najljepšem stvorenju: „Bog je stvorio čovjeka u najljepšem skladu" - kaže se u Kur'anu Časnom. Zato onaj koji ne voli čovjeka, ne voli ni Boga. Ali, isto tako, onaj koji ne voli Boga, ne voli ni čovjeka. To dvoje se ne može odvajati - ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku. I tim dvjema vrijednostima treba se podjednako učiti u prodici, u školi, u džamiji i u crkvi. I treba se učiti da su mjesta gdje se očituje vjera - džamija, crkva, sinagoga - mjesta gdje se uči ljubavi prema Bogi i prema čovjeku-komšiji, jer to su dvije najvažnije zapovjedi svih Božanskih objava od Tevrata, Indžila, Zebura pa do Kur'ana Časnoga u kojem nam se ovako kaže:

Budite ponizni pred Bogom. Nemojte Bogu pripisivati ono što Mu ne priliči, niti sebi umišljati ono što vam ne pripada. Budite dobri prema svojim roditeljima. I prema svojim rođacima. I prema siročadima budite dobri. I prema siromasima. I prema komšijama, kao vašim bližim rođacima i kao vašim daljnim rođacima, ali i prema onim komšijama koji vam nisu u rodu, budite dobri. I prema putnicima budite dobri, kao i prema onim nad kojima vi imate moć i utjecaj. Jer, Allah, doista ne voli one koji se ohole i hvališu (Kur'an, 4:36)  

     Dakle, onaj koji prihvati da bude ponizan i pokoran pred Uzvišenim Bogom, bit će čovjek od srca i duše, koji zna da poštuje sveta pravila o komšiluku koja nam Muaz ibn Džabel nabraja u sljedećem Alejhisselamovom hadisu: Muaz ibn Džabel prenosi, pa kaže:

     - Jednom smo upitali Allahovog Poslanika: - Šta je pravo komšije? Alejhisselam je odgovorio: - Ako ti zatraži pozamjmicu, uzajmi mu; ako te pozove u pomoć, pomozi mu; ako je muhtač, podupri ga; ako se razboli, obiđi ga; ako umre, budi mu na dženazi; ako mu se dogodi kakvo dobro, neka te to obraduje i čestitaj mu; ako ga zadesi kakvo zlo, neka te to rastuži i izrazi mu suosjećanje; nemoj da ga miris iz tvog kuhanog lonca uznemirava, već to podijeli sa njim makar jednim gutljajem; nemoj svojom kućom natkriti njegovu tako da ga možeš motriti šta radi i nemoj ništa raditi oko njegove kuće bez njegove dozvole; ako na pijaci kupiš voća, pokloni mu nešto od toga ili to sakri da ne vidi i neka tvoja djeca ne izlaze s tim kako bi prkosila njegovoj djeci. Da li razumijete što vam govorim - Malo ljudi može udovoljiti pravu komšije. To su oni kojima Allah Uzvišeni podari dobru duši i plemenito srce.

     Draga braćo i sestre, naša današnja poruka iz Ferhat-pašine džamije u Banjoj Luci je jasna: ljubav prema Uzvišenom Bogu i ljubav prema komšiji temelji su na kojima je napravljena ova džamija i temelj su na kojima se ona sad obnavlja unatoč mržnji onih koji su je srušili. Uvjereni smo da će i oni koji su srušili Ferhadiju shvatiti da je bolje voljeti nego mrziti, te da je bolje graditi nego rušiti međukomšijske odnose.

     Allahu  Svemogući, osnaži našu ljubav prema Tebi i prema našem komšiji! 

     Allahu Sveznajući, pouči nas da je tolerancija najviši stupanj moći!

     Allahu Milostivi, neka Tvoja ljubav i milost obuhvati sve stvoreno, baš onako kako si ti rekao: (Moja milost, tj., Moja ljubav, sve obuhvata)! Amin!