A+ A A-

GOVOR REISU-L-ULEME NA AL-AZHARU U KAIRU

al_azhar     Sarajevo, 2. april 2007. (MINA) -  U prisustvu Šejhu-l-Azhara Muhammeda el-Tantavija i velikog broja uleme iz cijelog svijeta, danas je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić govorio na četvrtoj sesiji u okviru Drugog  svjetskog susreta svršenika univerziteta Al-Azhar u Kairu o temi "Umijeće tolerancije u islamu". Obraćajući se Šejhu-l-Azhara, reisu-l-ulema je između ostalog rekao:

     -Hvala Vam što ste me pozvali da prisustvujem Drugom susretu svršenika Al-Azhara, koji se održava pod temom: "Civilizacijski izazovi islamskog ummeta". Koristim se ovom prilikom da iskažem svoju i zahvalanosit svog bosanskog naroda Vama osobno, ulemi drevnog Al-Azhara, te narodu i vladi Egipta na bratskoj brizi i podršci koju nam bezrezervno pružate radi očuvanja i razvijanja našeg islamskog identiteta. Zahvaljujući Univerzitetu Al-Azhar, bosanski muslimani su preživjeli kulturni i duhovni infarkt tako što su, nakon Berlinskog kongresa 1878. god., ugradili azharski duhovni "bypass" u svoj odgojno-obrazovni sistem. Stotine bosanskih studenata studiralo je na Al-Azharu, među kojim su Mehmed Handžić, Kasim Dobrača, Husein Đozo i Ahmed Smajlović, najistaknutiji. Oni su bosanskim muslimanima prenijeli azharski tradicionalni duh i racionalni um i na taj način utrli put za islamski reformizam u Bosni i Hercegovini. Bosanski muslimani su na Al-Azharu naučili ono što su u duši nosili kao emanet od Gazi Husrev-bega, koji im je napisao u svojoj Vakufnami da treba da uče "sve što traži vrijeme i mjesto". Doista, primjer Al-Azhara je najbolji dokaz globalizacije u kojoj muslimani treba da prepoznaju važnost međumuslimanske tolerancije i međunarodnog dijaloga radi mira i sigurnosti u svijetu. 

     Dozvolite mi, stoga, da kao jedan od vas ovdje na Al-Azharu kažem da je pitanje međumuslimanske tolerancije danas pitanje prvoga reda od kojeg uveliko ovisi međunarodni dijalog. Muslimani su danas kao nikad ranije na velikom ispitu pred Bogom i svijetom da zaustave krvoproliće u Iraku, te da izbjegnu nove moguće sukobe. U svijetu globalne politike i ekonomije nema mjesta za privatne politike i individualne ekonomije. Protivno je interesima globalnog ummeta podizati tenzije između islama i Zapada, jer muslimani danas živi kako na Istoku tako i na Zapadu. I protivno je budućnosti naše djece voditi privatne ratove protiv bilo koga, posebno protiv onih s kojima nam je dijeliti sudbinu kako na Istoku tako i na Zapadu. Tačno je, zapadna politika prema muslimanima nije uvijek pravedna, ali to nije razlog za međumuslimansku neslogu.

     Naprotiv, nepravda koja se čini muslimanima u svijetu treba da bude razlog za međumuslimansku solidarnost i međunarodni dijalog. Ulema ima veliku priliku i povijesnu odgovornost da uči muslimane kako da žive islam u miru i sigurnosti sa drugima, te kako da muslimani budu nosioci tolerancije kao jedne od najviših vrijednosti islama. Uvjeren sam da će Al-Azhar, kao i dosada, iskoristiti priliku i položiti povijesni ispit pred Bogom i pred svijetom  - zaključio je reisu-l-ulema Cerić.

 ________

 Al-Azhar je najstariji islamski univerzitet u svijetu. Osnovao ga je fatimija Džavher al-Saqali prije 1032. godine, tj., 361/975. god. Al-Azhar danas broji 62 fakulteta i 5 odsjeka. Od 1961. do 2006. god. Al-Azharsku diplomu dobilo je 32.700 stranih studena od okupnog broja 397.361 domaćih i stranih studenata u 2006. god. Na Al-Azharu trenutno studira 63 studenta iz BiH, od čega na fakultetima 61, 16 djevojaka i 45 mladića, te na postidplomskom dvoje, jedan student i jedna studentica. Prošle godine Al-Azhar je počeo okupljati svršenike Al-Azhara iz cijeloga svijeta s namjerom da se kroz azharsko iskustvo otvori međuvjerski dijalog i razvije međumuslimanska tolerancija. Ove godine ustanovljen je izvršni odbor Al-Azharskog svjetskog alumnija koji će se sastajati svakih tri mjeseca radi sagledavanja općeg stanja u međumuslimanskim i međunarodnim odnosima.