Logo

EVROPSKO VIJEĆE ZA FETVE I ISTRAŽIVANJA: Pregled rada prvog dana

  • Published in
  • Kategorija: (Arhiva) MINA vijesti
  • Štampa
Džude'. U okviru ove sesije referate su podnijeli šejh Husejn Halava

Pregled rada prvog dana

    Sarajevo, 17. maj 2007. (MINA) - U srijedu, 16. maja 2007. Evropsko vijeće za fetve i istraživanja nastavilo jej rad u okviru 17. redovne sjednice održavanjem okruglog stola na temu «Građanstvo i integracija»

    Rad okruglog stola otvorio je predsjednik Vijeća dr. Jusuf Karadavi. U jutarnjem dijelu programa prezentirano je pet referata u okviru dvije radne sesije. Prva sesija je nosila naslov: «Građanstvo i integracija: šerijatskopravni okvir»

    Referate  su podnijeli dr. Jusuf Karadavi (Doktrinarni i intencioni okvir građanstva i integracije)  i dr. Abdullah b. Beja (Lojalnost između vjere igrađanstva) - njegov referat je pročitao šejh Arebi Bišri.

 

vijece

 

    Nakon izlaganja uslijedila je rasprava. Sesijom je predsjedavao šejh Fejsal Mevlevi.

    Druga sesija je bila pod nazivom: «Evropska stvarnost kao pozornica građanstva». Referate u okviru ove sesije podnijeli su šejh Mustafa Oglu (Prava manjina u Osmanskoj državi), dr. Mustafa Cerić (Povijesno iskustvo integracije kroz primjer Gazi Husrevbegove medrese) i dr. Muhammed Huvari (Stvarnost islamskog postojanja u Evropi).

    Ovom sesijom je predsjedavao dr. Mustafa Cerić.

    U popodnevnom dijelu rada održane su dvije sesije. Prva sesija kojom je predsjedavao šejh Abdullah Salim bila je: «Ciljevi integracije». Referate su podnijeli dr. Salah Sultan (Građanstvo u neislamskim državama između pristalica i protivnika), dr. Džemal Bedevi (Uticaj muslimanskog prisustva (građanstva) na Zapadu) i dr. Abdulmedžid Nedždžar (Civilizacijsko partnerstvo kao osnova za integraciju).

    Drugom sesijom pod naslovom: «Građanstvo i integracija: pravila i principi» predsjedavao je šejh Abdullah Pravila pozitivne integracije), šejh, Fejsal Mevlevi (Musliman kao građanin u Evropi) i dr. Matius Berger iz Holandije  (Evropsko gledanje na integraciju muslimana).

    Nakon rasprave na kraju ove sesije predsjednik Vijeća dr. Karadavi je zatražio od članova Vijeća da  osudi međupalestinski sukob u Gazi i pozove Hamas i Feth na trenutni i bezuvjetni prekid sukoba. Ovaj apel šejh Karadavi je saopštio u telefonskom javljanju katarskom satelitskom kanalu «Džezira».

    U četvrtak, 17. maja Evropsko vijeće za fetve i istraživanja nastavilo je rad raspravom o temi «Građanstvo i integracija»

    U petak i subotu će biti razmatrana neka fikhska pitanja i donesene odgovarajuće fetve i odluke. Završni dokument sa zasjedanja bit će razmatran i usvojen u subotu.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.