A+ A A-

ZAVRŠENO ZASJEDANJE EVROPSKOG VIJEĆA ZA FETVE I ISTRAŽIVANJA

    Sarajevo, 20. maj  2007. (MINA)  Usvajanjem Završnog kominikea - saopćenja u Sarajevu je u subotu navečer završena   17. redovna sjednica Evropskog vijeća za fetve i istraživanja kojom je predsjedavao šejh dr. Jusuf Kardavi.

    U Završnog komunikeu  - saopćenja  rezimirani su rezultati i zaključci rada ove jubilarne sjednice u povodu 10. godišnjice rada Vijeća.

    Prva sjednica Vijeća održana je u Sarajevu 1997. godine, a nakon deset godina uspješnog rada, Vijeće je održalo u Sarajevu 17. redovnu sjednicu.

kraj_vijeca

    Tokom prva dva dana podneseno je više od deset referata na temu "Građanstvo i integracija". U svim referatima dominirala je misao i teza o potrebi pozitivne integracije i uključivanja muslimana u evropske integracione tokove uz očuvanje njihove vjerske i kulturne posebnosti. U okviru ove teme referat je podnio i reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić o "Povijesnom iskustvu integracije kroz primjer Gazi Husrevbegove medrese".           

    U petak i subotu Vijeće je raspravljalo o nekim praktično-pravnim pitanjima muslimana u Evropi

    U subotu navečer Vijeće je zaključilo svoj rad usvajanjem završnog dokumenta. Završni komunike sadrži zaključke u vezi građanstva i integracije muslimana u evropska društva uz očuvanje njihove vjerske posebnosti. Završni dokument, također, sadrži niz preporuka muslimanima u kojima se pozivaju da poštuju zakone i propise država u kojima žive, da se aktivno uključe u sve korisne društvene aktivnosti i da rade na poboljšanju slike muslimana u očima nemuslimana u Evropi. Iskazan je i zahtjev za eliminisanjem svih vidova diskriminacije prema muslimanima koji se uočavaju u nekim ustanovama i organizacijama u Evropi.

    Vijeće je iskazalo veliku zahvalnost Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini na čelu sa reisu-l-ulemom dr. Mustafom Cerićem, koja je pomogla u organizaciji ovog skupa,  državi Bosni i Hercegovini i njenim organima koji su olakšali proceduru dobijanja viza za članove Vijeća, te Kulturnom centru "Kralj Fahd" koji je omogućio održavanje svečane sjednice Vijeća u sali ovog centra.