A+ A A-

HAFIZ SPAHIĆ PRIMIO POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE

    Sarajevo, 22. maj 2007. (MINA)  - Danas je potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo posjetio Rijaset IZ-a u BiH i razgovarao sa zamjenikom reisu-l-uleme haddži hafizom Ismetom ef.Spahićem. Razmijenjena su mišljenja o trenutnoj situaciji u BiH i izražena zabrinutost ukupnim stanjem odnosa u BiH, osobito porastom nacionalizma, nedostatkom dijaloga, te nerješavanjem onih pitanja koja se tiču budućeg razvoja BiH kao zajednice tri jednakopravna, konstitutivna naroda. 

HafizSpahic_mirsad_kebo

    Istaknuto je da ozbiljnost situacije nalaže političkim liderima, i svim nositeljima državnih funkcija odgovornost da ne smiju prekinuti dijalog. Jer, jedino dijalogom i traženjem konstruktivnih rješenja, otvara se prostor za funkcioniranje BiH kao države koja je okvir u kojem sva tri naroda mogu naći svoj interes i slobodno ispoljavati svoja politička, vjerska i svaka druga ubjeđenja.

    Stoga su, tokom razgovora potpredsjednik Kebo i zamjenik reisu-l-uleme ef.Spahić uputili apel da se sačuva dijalog radi budućnosti ove zemlje. Samo se razgovorom može doći do onih reformskih rješenja koja osiguravaju miran i skladan ekonomski i društveni razvoj BiH kao moderne države u okviru Evropske unije.

    Razgovarano je i o ostvarivanju vjerskih sloboda i pitanjima položaja crkava i vjerskih zajednica u BiH, kao i o nekim drugim statusnim pitanjima koja bi država trebalo da rješava, naravno u skladu sa zakonskim propisima. Posebno je naglašena važnost vjerskih institucija i lidera u smanjivanju nacionalnih napetosti u našoj zemlji.    

    Potpredsjednik Federacije je upoznao Ismeta ef. Spahića sa aktivnostima državnih organa na stvaranju uvjeta za poboljšanje kvaliteta života građana, ambicioznim planovima ekonomskog razvoja i jačanja institucija države BiH koje će omogućiti miran, siguran i prosperitetan život svih građana i naroda BiH.