edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

SVEČANOST NA FAKULTETU ISLAMSKIH NAUKA

     Sarajevo, 27. juni 2007. (MINA) - U atriju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu danas je upriličena svečanost u povodu obilježavanja 30 godina rada fakulteta u okviru koje je obavljena i promocija diplomanata i doktoranata.

     Svečanost je počela pozdravnom riječju dekana prof. dr. Enesa Karića. Dr. Karić je podsjetio šta je u proteklih 30 godina učinjeno na fakultetu i gdje je njegovo mjesto danas u visokoobrazovnom sistemu. Najavio je da će se o svemu tome detaljnije prezentirati na jubileju - 30 godina FIN-a koja će se održati u septembru ove godine. Izgradnju studentskog doma je naznačio veoma značajnom za budućnost fakulteta.

 

Pozdravna rijec dekana dr. Karica (Small)

Dobrodošlicu prisutnim poželio je prof. dr. Enes Karić, dekan FIN-a 

     U svom obraćanju reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je prvo čestitao jubilej fakultetu i zaželio uspjeh u daljem radu. Čestitke je uputio i diplomant

ima i doktorantima. Govoreći o obrazovnoodgojnom sistemu u BiH, rekao je da je Gazi Husrev- begova medresa temeljna i nezaobilazna u tome. Osoblje i studente fakulteta je pozvao da u edukativnoobrazovnom procesu slijede principe prema kojima je čovjek halifa na zemlji, te na otvorenost sukladno filozofiji rahmetli Huseina Đoze.

 

Obracanje reisu-l-uleme

Obraćanje reisu-l-uleme prof. dr. Mustafe ef. Cerića

     Čestitku je potom uputio rektor Univerziteta u Sarajevu dr. Faruk Čaklovica i uručio dekanu dr. Enesu Kariću priznanje Unverziteta -zlatnu značku.

Priznanje dekanu dr. Karicu (Small)

Priznanje Univerziteta u Sarajevu dekanu FIN-a 

     O povijesnom pregledu islamskog obrazovanja u BiH govorio je dr. Ismet Bušatlić, a o visokoškolskom islamskom obrazovanju u BiH dr. Fikret Karčić. Dr. Hilmo Neimarlija je podsjetio na utemeljitelje FIN-a, matični odbor, matičarsku komisiju, prvi nastavnički zbor ITF i vakife. O obrazovnom i intelektualnom profilu sadašnjeg NNV izlaganje je imao mr. Ahmet Alibašić, a o Fakultetu islamskih nauka u institucionalnom okrilju Univerziteta u Sarajevu govorio je dr. Adnan Silajdžić.

Svecanost na FIN-u (Small)

Dio učesnika na svečanosti 

     Na današnjoj svečanosti uručena su priznanja Fakulteta, posthumno značajnim ličnostima koje su doprinijele njegovom nastajanju i razvoju, priznanja ranijim profesorima i najuspješnijim diplomantima.

     Diplomanti:

     Pedagoški smjer: Alimi Ramije, Ćeman Narcisa, Dautović Meksudin, Dedović Adisa, Hodžić Adis i Karić Ago.

     Teološki smjer :Arnautović Mirsad, Čaušević Dženan, Čoralić Haris, Delić Šerif, Duraković Sead, Hadžić Haris, Hodović Abdulaziz, Jusić Muamer, Kaimović Aida, Karadži Elmir, Kuršumović Lejla, Meheljić Amir, Mehić Mustafa, Pintol Duran, Rahmanović Ehliman, Smajlović Emir, Šadić Rusmir, Šečić Emir i Tahirović Selmir.

     Doktorant: Isanović Nusret.

     Priznanja i plakete 

       Na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća (NNV) FIN-a i na osnovu odluke Upravnog odbora FIN- a, u povodu obilježavanja 30 godina rada Fakulteta te u znak zahvalnosti za doprinos u radu, razvoju i afirmaciji Fakulteta, dodijeljena su priznanja merhumina Fakulteta islamskih nauka. Priznanja su primili članovi porodica kojima je profesor emeritus dr. Jusuf Ramića, kao najstariji član kolektiva, uručio priznanja. Priznanja su uručena porodicama profesora - merhuma:

-DR. HUSEIN EF. ĐOZO

-AKADEMIK HAMDIJA ĆEMERLIĆ

-PROF. HAMID HADŽIBEGIĆ

-PROF.DR. AHMED SMAJLOVIĆ

-HFZ. IBRAHIM TREBINJAC

-MR. NIJAZ ŠUKRIĆ

-MR. EŠREF EFENDIJA KOVAČEVIĆ

-HFZ. MAHMUD TRALJIĆ

-DR. IBRAHIM DŽANANOVIĆ

-MR. MESUD HAFIZOVIĆ

-DOCENT DR. ISMET KASUMOVIĆ

-PROF. DR. DŽEMAL ĆEHAJIĆ

     Na prijedlog NNV FIN-a i na osnovu odluke Upravnog odbora FIN- a, u povodu obilježavanja 30 godina rada fakulteta te u znak zahvalnosti za doprinos u radu, razvoju i afirmaciji Fakulteta, dodijeljena su priznanja profesorima sa najdužim stažom na Fakultetu islamskih nauka, kojima je uručio priznanja reisu-l- ulemu. Priznanja su dobili:

-PROF. EMERITUS  DR. OMER NAKIČEVIĆ

-PROF. EMERITUS DR. JUSUF RAMIĆ

-DR. HILMO NEIMARLIJA

-AKADEMIK PROF DR. ENES KARIĆ

-AKADEMIK PROF DR. REŠID HAFIZOVIĆ

-PROF. DR. ADNAN SILAJDŽIĆ

-PROF. AZRA SARAČEVIĆ

-LEKTOR SANA’A AL-ADLY

     Za izvanredan uspjeh postignut tokom studija na Fakultetu islamskih nauka akademik prof. dr. Enes Karić uručio je priznanja deset najboljih studenata i studentica svršeniak Fakulteta:

-BEGOVIĆ NEDIM

-RABIJA PIRIĆ

-ALMIR PRAMENKOVIĆ

-MEDINA CERIĆ

-REŠID HAFIZOVIĆ

-SAMIR BEGLEROVIĆ

-FAHRUDIN SIJAMHODŽIĆ

-AHMED ADILOVIĆ

-DINA NADAREVIĆ

-NEVAD KAHTERAN

     Također na prijedlog NNV FIN-a i na osnovu odluke Upravnog odbora dr. Hilmo Neimarlija, predsjednik Upravnog odbora, uručio je plakete zaslužnim za pomoć u radu Fakulteta islamskih nauka. Plakete su dobili:

-REISU-L ULEMA IZ U BiH DR. MUSTAFA EF CERIĆ ZA NESEBIČNU PODRŠKU RADA FIN-a I JAVNU PROMOCIJU FIN-a;

-AMBASADA REPUBLIKE EGIPAT U BIH ZA PODRŠKU U REALIZACIJI PROJEKTA INTENZIVNIH KURSEVA ARAPSKOG JEZIKA U KAIRU I ALAKSANDRIJI U SURADNJI SA FONDOM ZA POMOĆ ZELJAMA U RAZVOJU KOMANWALTH;

-GAZI HUSREV-BEGOVA MEDRESA ZA ZAJEDNIČKU SURADNJU NA RAZVIJANJU PROJEKATA I POMOĆI NA POBOLJŠANJU STANDARDA STUDENATA;

-MR. NUSRET ČANČAR ZA DOPRINOS U OSIGURANJU DONACIJA ZA RENOVIRANJE ZGRADE FINA-a;

-MR. DENIS ZVIZDIĆ ZA PODRŠKU FIN-u KOJA JE DOŠLA OD KANTONA SARAJEVO;

-GOSPOĐA MELIHA ALIĆ ZA POMOĆ FIN-u OD KANTONA SARAJEVO I FEDERALNE VLADE;

-PROF. DR. EMIR TURKUŠIĆ ZA PODRŠKU KOJA JE FIN-u DOŠLA OD MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE;

-GOSPODIN MUSTAFA RESIĆ  ZA POMOĆ USMJERENU NA IZGRADNJU SRUDENTSKOG DOMA FIN-a;

-GOSPODIN HARIS NEIMARLIJA ZA POMOĆ USMJERENU POBOLJŠANJU STUDENTSKOG STANDARDA I STIPENDIRANJU STUDENAT FIN-a;

-MESNA INDUSTRIJA AKOVA SARAJEVO ZA DOPRINOS POBOLJŠANJU STANDARDA STUDENATA FIN-a.