zekat online uplata

A+ A A-

SAOPĆENJE KABINETA REISU-L-ULEME

kabinet     Sarajevo, 18. februar 2008. MINA) -  Povodom posljednjeg saopćenja  SDP BiH (Oslobođenje 18. februar 2008.) u kojem SDP BiH ustrajava na osporavanju zakonskog prava roditeljima da odgajaju svoju djecu po svojoj savjesti, Kabinet reisu-l-uleme se oglasio saopćenjem u kojem se kaže:

     - Kabinet reisu-l-uleme cijeni „duboka uvjerenja" SDP-a BiH i zahvalan je na iskrenosti SDP-a BiH u zahtjevu da se roditeljima, koji žele da im se djeca vjerski odgajaju u predškolskim ustanovama, to pravo uskrati. Naravno, sloboda mišljenja i govora je svakom garantirana, ali niko, pa tako ni SDP-e BiH bez obzira na njegova partijska uvjerenja, nema pravo osporavati zakon ni onaj kojeg je donio Parlament Bosne i Hercegovine o Slobodi religije i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, ni onaj kojeg je Predsjedništvo potpisalo sa Svetom stolicom u kojem se u čl. 16, da još jednom podsjetimo Centar za informisanje SDP BiH, doslovno kaže: „Bosna i Hercegovina u svjetlu načela o slobodi vjere, priznaje temeljno pravo roditelja na vjerski odgoj djece te u sklopu školskog plana i programa i, u skladu s voljom roditelja ili skrbnika, nastavu katoličkoga vjeronauka u svim javnim osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama, kao obaveznoga školskog predmeta za sve koji ga izaberu, pod istim uvjetima kao i za druge obavezne predmete."

     Jednakopravnost je da i IZ-a ima isto pravo kao i Katolička crkva da „nastavu islamskog vjeronauka  izvodi u svim javnim osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama, kao obavezan školski predmet za sve koji ga izaberu, pod istim uvjetima kao i za druge obavezne predmete."

     Ovo ne treba niko posebno tumačiti, već samo primjeniti. IZ-a u BiH se zalaže da se poštuje zakon, a to znači da se svi naučimo na princip „vladavine prava", a to znači da se SDP-e BiH oduči od navike da je pravo „volja partije."

     Kabinet reisu-l-uleme očekuje od SDP-a da IZ-u ostavi na miru i ne ometa je u njezinom radu na odgoju djece u duhu islamske tradicije Bošnjaka, kaže se u saopćenju Kabineta reisu-l-uleme.