A+ A A-

REISU-L-ULEMA NA ZASJEDANJU EUROPSKOG VIJEĆA ZA FETVE U PARIZU

     Sarajevo, 7. jula 2008. (MINA) - U Parizu je od 01. do 05. ovog mjeseca održano 18. redovno zasjedanje Europskog Vijeća za fetve pod predsjedavanjem šjeha dr. Jusufa Qaradavija. Pored izvještaja sa 17. zasijedanja koje je održano prošle godine u Sarajevu i gdje je obilježena deseta godišnjica Vijeća (Vijeće je osnovano 1997.), četverodnevno zasijedanje u Parizu posvećeno je pitanjima poslovanja u europskim uvjetima i mogućnostima implementacije islamskog bankarstva, koje je sve više prisutno u europskom financijskom poslovanju. Tematika pariškog zasijedanja Vijeća je, u stvari, nastavak sarajevskom zasijedanju na kojem se promišljalo o prednostima i nedostacima integracije muslimana u europska društva.

sa-zasjedanja-vijeca

     Osnovano da pomogne muslimanima da nađu prave odgovore na mnoga savremena pitanja specifična za europski život, Europsko Vijeće za fetve je u prilici da, nakon deset godina djelovanja, analizira svoj dosadašnji rad i na temelju toga nastavi daljnu aktivnost na integraciji vrijednosti islamske tradicije sa europskim pozitivnim vrijednostima. Najveći izazovi za muslimane u Europi su kako sačuvati porodični život tako da se ne izgubi ni osobni identitet ni kolektivna svijest o pripadnosti muslimanskoj zajednici u složenom europskom društvu. To je moguće kroz aktivnu i pozitivnu uključenost u javni život Europe, posebno u poslovnom svijetu u kojem se cijeni pošten rad i ispunjeno obećanje.     

     Osamnesto zasijedanje Europskog Vijeća za fetve u Parizu je značajno zato što se u fetvama, odlukama i preporukama sa tog zasijedanja savjetuje muslimanima da između asimilacije i izolacije izaberu integraciju u europsko društvo koje im daje mogućnost da se afirmiraju i kao pojedinci i kao zajednica. Isto tako, muslimanima se preporučuje da svojim znanjem i radom pridonose razvoju europskog drštva, te da svojim ponašanjem uvijek i na svakom mjestu budu primjer suživota i tolerancije.

     Muslimani u Europi treba da prate šta se događa u svijetu, naročito na muslimanskom istoku, ali njihova pažnja prije svega treba da bude usmjerena na njihov položaj u Europi, gdje im je dom i domovina.

sejh-qaradavi-reis-l-ulema

Konsultacije reisu-l-uleme i šejha Karadavija 

     U svom završnom obraćanju, šejh dr. Jusuf Qaradavi je ponovo pozvao muslimane u Europi da brinu o sebi, da se međusobno pomažu, te da razvijaju dobrosusjedske odnose sa drugim i drugačijim vjerama i kulturama. Islam je vjera suživota i međusobnog uvažavanja i pomaganja. „Najuvjerljivija slika miroljubivosti islama je miroljubivo ponašanje muslimana uvijek i na svakom mjestu" - zaključio je šejh dr. Qaradavi. 

     Kao jedan od osnivača Europskog Vijeća za fetve i punopravni član, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić se u svom govoru na Vijeću u Parizu zahvalio članovima Vijeća, posebno šejhu dr. Qaradaviju, što su izabrali Sarajevo da bude domaćin za jubilarnu desetu godišnjicu Vijeća: „Vi ste na taj način počastili Sarajevo, ali i dali poruku Europi da Bosna i Hercegovina može biti zanimljiv model sa viševjekovnom islamskom tradicijom. Naravno, ima mnogo togo što muslimani Bosne i Hercegovine treba da nauče, kako iz islamske tradicije tako i iz europskog života, ali jedno je izvjesno: Bosanski muslimani znaju duh Europe i sigurni su u svoj islamski identitet u suživotu i toleranciji sa drugima. U tome vidim značaj Europskog Vijeća za fetve - da europskim muslimanima bude putokaz za suživot i toleranciju bez straha da izgube svoj vjerski i kulturni identitet" - naglasio je reisu-l-ulema Cerić na Europskom Vijeću za fetve u Parizu.