A+ A A-

U SARAJEVU OTVORENO 19. ZASJEDANJE INTERNACIONALNOG VIJEĆA ZA DA'VU

      U Sarajevu je u utorak u popodnevnim satima u hotelu Radon Plaza održana prigodna svečanost otvaranja 19. zasjedanja Internacionalnog vijeća islamske da've.

     Svečanosti otvaranja trodnevnog zasjedanja pored brojnih zvanica, uleme iz Bosne i Hercegovine i svijeta, predstavnika diplomatskog kora, prisustvovali su reisul-l-ulema IZ-e u BiH Mustafa Cerić, predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić, Muhamed Ahmed Šerif sekretar Internacionalnog vijeća islamske da've i brojni drugi domaći i inostrani visoki gosti.

dava-sarajevo1

     Na ovoj svečanosti je kazano da je održavanje u Sarajevu 19. zasjedanja Internacionalnog vijeća za islamsku da'vu (misiju) veliko priznanje za Islamsku zajednicu kao i za cijelu BiH, jer se ova svjetska organizacija islamske misije sa sjedištem u Libiji zalaže za dijalog i suživot među narodima i vjerama.

     Muhamed Ahmed Šerif sekretar Internacionalnog vijeća islamske da've naglasio je važnim održavanje zasjedanja u Sarajevu, pogotovu u kontekstu upoznavanja sa iskustvima BiH u prevladavanju konflikata, uspostavljanja suživota i dijaloga među različitim zajednicama, što može koristiti svim ljudima.

dava-sarajevo2

Muhamed Ahmed Šerif    

     Muhamed Kuraši, predstavnik tidžanijskog tarikata iz Senegala kazao je da se bosanskohercegovačka iskustva pomirenja i prevazilaženja sukoba mogu prenijeti u Darfur, jer stanovništvo Darfura prolazi kroz teška iskušenja.

     Wiliam Wendly iz Svjetska konferencija religija za mir govorio je o ulozi religije u uspostavi mira, naglašavajući pozitivan primjer uspostave Međureligijskog vijeća u BiH i sadašnjih napora da se jedno takvo vijeće uspostavi na Bliskom istoku.

dava-sarajevo3

     Svjetska islamska da'va (misija) je posebna organizacija od opšte koristi, osnovana 1972. godine na osnovu odluke Prvog kongresa islamskog misionarstva koji je održan u Tripoliju 1970. godine.

     U okviru ove organizacije djeluje 250 posebnih organizacija i ustanova koje se nalaze na svim kontinentima. Internacionalno vijeće za islamsko misionarstvo je Izvršni odbor koji ima 36 članova. Član Izvršnog odbora je i reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić.  

POZDRAVNI GOVOR REISU-L-ULEME

Dr. Mustafe Cerića, na otvaranju 19. zasjedanja Internacionalnog vijeća islamske da've, Sarajevo, 27. 05. 2008. u 18,00 sati - Radon Plaza 

Bismillahi-Rahmani-Rahim

     Hvala Allahu Gospodaru svjetova i neka su mir i blagoslov na našeg vjerovjesnika Muhameda, njegovu porodicu i sve drugove.

      Vaša ekselencijo dr. Haris Silajdžić, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine,

      Vaša ekselencijo dr. Muhamed Ahmed Šerif, sekretar Svjetske islamske organizacije za da'vu,

     Vaše ekselencije, ambasadori i predstavnici diplomatskih misija,

     Vaše eminencije, članovi Svjetskog vijeća Islamske da've,

      Dame i gospodo,

      Uvaženi gosti,

       Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

      Dobrodošli u Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, simbol koegzistencije civilizacija, kultura i religija kroz vijekove.

      Danas smo se okupili u ovoj dragoj zemlji radi blagoslovljenog poziva. Uspomene me vraćaju u sedamdesete godine minulog stoljeća kada mi se ukazala čast upoznati mog brata dr. Muhameda Ahmeda Šerifa u gradu Dubrovniku. Od tada među nama egzistira čvrsta, iskrena i bratska veza. Tokom ovog perioda dr. Muhamed Ahmed Šerif bio mi je oslonac u mom životnom putu. Koristim ovu priliku uputiti mu posebnu zahvalu za njegovu veliku podršku ideji da Islamska zajednica u BiH ugosti 19. sjednicu Svjetskog vijeća Islamske da've.

     Allah Uzvišeni u Kur'ani Kerimu kaže: „I reci: "Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti." (At-Tawba)

     Allah, takođe kaže: „O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!

     Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati - oni će šta žele postići." (Ali 'Imran 102-104)

     Muamer El-Gadafi, vođa svjetske islamske Fatih revolucije uočio je značaj očuvanja islamskog identiteta u svijetu kojem je, pod čizmom stranog okupatora, prijetilo zatiranje u mnogim muslimanskim zemljama. Allah Uzvišeni, iz Svoje dobrote, dao im je Organizaciju islamske da've kao sredstvo vraćanja u njihovu vjeru i hvatanja za Allahovo uže. Allahova je milost što je Svjetska islamska organizacija za da'vu, danas, jedna od osovina oko kojih se muslimani okupljaju, čime im se, milošću Allahovom, srca spajaju i bivaju braća.

     Svjetska islamska organizacija za da'vu od svog osnivanja 1972. godine prevalila je dug put u vršenju svoje mislije pozivanja islamu i dijalogu među sljedbenicima različitih vjera, kultura i civilizacija, pomaganju siromašnih gdje god da su, ne praveći razliku u pogledu etničke, rasne ili vjerske pripadnosti, nastojeći pri tom uputiti tri glavne poruke:

     Obraćajući se muslimanima riječima Uzvišenog - "Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne pomažite se u griješenju i neprijateljstvu."

     U drugoj poruci obraća se sljedbenicim Knjige riječima Uzvišenog:" :"O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo..."

     U trećoj poruci obraća se cijelom svijetu riječima: "Zemlju neće naslijediti klonuli i oholi, nego će je naslijediti oni koji u dobru, dobročinstvu i vrlinama surađuju u svakom vremenu i na svakom mjestu."

     Svjetska islamska organizacija za da'vu ostavila je jasne i duboke tragove u svim dijelovima svijeta. Veliku ulogu imala je u razvijanju i očuvanju islamskog identiteta na afričkom ali i drugim kontinentima.

     Što se tiče Bosne i Hercegovine, Organizacija je realizirala brojne humanitarne, obrazovne i kulturne projekte: organiziranje iftara za postače, slanje humanitarnih konvoja siromašnim, snabdijevanje povratničkih porodica poljoprivrednom opremom, stipendiranje desetina bosanskih studenata na svom fakultetu, finansiranje kurseva obuke imama u suradnji sa Udruženjem ilmije Rijasta Islamske zajednice u BiH. Sve navedeno odslikava odlučni stav Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije u pružanju podrške Bosni i Hercegovini. Ovdje podsjećam da je Džamahirija preteča u otvaranju svoga konzulata u Sarajevu. Posebno ću naglasiti da je Džamahirija, tokom ratnih nedaća kroz koje je naša zemlja prošla, ugostila oko hiljadu djece iz Bosne i Hercegovine, osigurala im uslove za život, smještaj, ishranu, odjeću i obrazovanje.

     Održavanje 19. sjednice Svjetskog vijeća Islamske da've u Sarajevu historijski je događaj. Velika nam je čast što je Sarajevo domaćin ovom događaju. Ovo je, u isto vrijeme, veliki podsticaj nama u našem nastojanju da očuvamo vjeru islam i islamski identitet u ovoj zemlji.

     Moj brate dr. Muhamed Ahmed Šerif, dopustite mi da izrazim Vama i Vašoj braći u Svjetskoj islamskoj organizaciji za da'vu najtoplije pozdrave i poštovanje. Koristim priliku uputiti, preko Vas, veliku zahvalnost i naklonosti vođi Muameru El-Gadafiju, vođi svjetske islamske Fatih revolucije koji je potvrdio da je vođa u kojeg se možemo uzdati u nastavak njegovog puta na postizanju mira i harmonije u svijetu koji pati zbog ratova i sukoba čije su žrtve nevini različitih vjera i nacija, naročito u Palestini kolijevci vjera i u Iraku kolijevci drevnih civilizacija.

     Na kraju još jednom Vam želim dobrodošlicu u Sarajevu i molim Allaha da nas uputi onome što On voli i čime je zadovoljan, te da uspjeh prati ovaj skup.

Vesselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!