A+ A A-

MATURALNI DAN MEDRESA

     Sarajevo, 26. maj 2008. (MINA) - Tradicionalna manifestacija svršenika medresa - Maturalni dan - održana je danas  na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje im je dobrodošlicu zaželio dekan dr. Ismet Bušatlić.

dekan fin-a dr. busatlic

     Ove godine u osam medresa na području Rijaseta IZ završilo je školovanje  ukupno 433 učenika i učenica, rekao je Muharem ef. Omerdić šef Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta.

muharem ef. omerdic

     Učenicima generacije,  priznanja je uručio zamjenik reisu-l-uleme hafiz Ismet ef. Spahić. Svim maturantima on je, u ime reisu-l-uleme, čestitao uspješan završetak školovanja i zaželio uspjeh u daljem školovanju i napredovanju u životu.

zamjenik reisu-l-uleme urucuje priznanja

     Na kraju svečanosti dovu je proučio prof. Džemal Salihspahić, direktot medrese «Osman ef. Redžović ».

maturalni dan

maturalni dan1

Učenici generacije 2008. godine

 

Medresa

Ime i prezime

 

Elči Ibrahim-pašina medresa

1. Adilović (Ahmed) Esma

2. Mehić (Hašim) Belmin

 

Behram-begova medresa

1. Dautbašić (Jakub) Nedis

2. Bojić (Rasim) Almedina

 

Gazi Husrev-begova medresa

1. Bašić (Nihad) Ammar

2. Hadžić (Hakija) Aida

 

Medresa Džemaludin ef. Čaušević

1. Veladžić (Nijaz) Haris

2. Mašinović (Safet) Fatima

 

Karađoz-begova medresa

1. Mezit (Miralem) Esma

 

Medresa Osman ef. Redžović

1. Ohran (Ismet) Ahira

2. Bešlija (Zehrid) Elvedin

 

Medresa dr. Ahmed Smajlović

1. Hodžić (Redžep ef.) Edina

 

Medresa Gazi Isa-beg

1. Jerebičanin (Seljamudin) Sajma

2. Murić (Raif) Samra

 BIOGRAFIJE UČENIKA GENERACIJE ZA ŠKOLSKU 2007/2008.

1. ESMA ADILOVIĆ, kćerka Ahmeda i Nure, rođena je 27. juna 1989. godine u Travniku. Kroz školovanje u Medresi pokazala se kao veoma moralna osoba, izrazito lijepog ponašanja - ahlaka. Prema svojim kolegicama je bila susretljiva, a prema profesorima obazriva i ponizna. Nekoliko godina je član redakcije učeničkog lista "Nedžm". Učestvovala je na takmičenju iz engleskog jezika i kiraeta, na kojima je  ostvarila zapažene rezultate. Na kraju sve četiri godine školovanja u Elči Ibrahim-pašinoj medresi postigla je odličan uspjeh i primjerno vladanje. 

2. BELMIN MEHIĆ, sin Hašima i Sadete, rođen je 27. jula 1989. godine u Zavidovićima. Tokom četiri godine školovanja u Medresi pokazao se kao veoma moralna osoba. Izabran je za učenika 241. generacije maturanata Elči Ibrahim-pašine medrese. Pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u BiH položio hifz, a hafiska dova, početkom tekuće godine, upriličena u Medresi. Nekoliko puta učestvovao na takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu i Sarajevu i ostvario zapažene rezultate. Na kraju sve četiri godine školovanja u Medresi postigao odličan uspjeh i primjerno vladanje. 

3. NEDIS DAUTBAŠIĆ, sin Jakuba i Hide, rođen je 25. jula 1989. godine u Brezovicama, općina Srebrenica. Izabran je između 53 učenika za učenika generacije. Superodličan uspjeh u učenju i vladanju je postizao tokom školovanja u Behram-begovoj medresi. Bio je angažiran u vannastavnim aktivnostima i učestvovao je na mnogim nastupima u Medresi i izvan nje. Više puta je uspješno predstavljao Behram-begovu medresu na kantonalnim i federalnim takmičenjima iz Matematike i Fizike, na kojima je postizao zapažene rezultate. Uvijek je bio spreman da pomogne drugima, kako svojim vršnjacima, tako i mlađim učenicima Medrese. 

4. Hafiza ALMEDINA BOJIĆ, kćerka Rasima i Subhije, rođena je 15. augusta 1989. godine u Čeliću. Izabrana je za učenicu generacije između 48 učenica 332. generacije Behram-begove medrese. Postizala je odličan uspjeh iz svih predmeta tokom cijelog školovanja i primjernog je vladanja. Bila je angažirana na predstavljanju Medrese, putem debata i takmičenja na kojima je učestvovala. Nedavno je uspješno položila hifz pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 

5. AIDA HADŽIĆ, kći Hakije i Ćime, rođena 29. decembra 1989. godine u Vlasenici. Osnovno obrazovanje je započela u Njemačkoj, a završila 2004. godine u osnovnoj školi "Porodice Ramić" u Vogošći. Nakon osnovne škole upisuje Gazi Husrev-begovu medresu gdje je pored odličnog uspjeha i primjernog vladanja ostvarila zapažene rezultate u sportskim takmičenjima, atletika, šah ..., kao i takmičenjima iz matematike i fizike. Sredinom trećeg razreda je pred hfz. Mensurom Malkićem naučila Kur'an napamet, ali još nije prijavila polaganje pred Rijasetovom komisijom. Učestvovala je na brojnim takmičenjima za najbolji literarni rad i osvojila drugo mjesto za rad na temu: "Uvjek ću se vraćati na mjesto gdje sam ugledala svoje prvo Sunce", i treće mjesto za rad na temu: "Nur Gazi Husrev-bega sija još i danas". Želja joj je položiti hifz pred Rijasetovom komisijom i studirati međunarodno pravo. 

6. AMMAR BAŠIĆ, sin Nihada i Halide, rođen je 06. aprila 1989. godine u Derventi. Zbog ratnih događanja, djetinjstvo djelimično provodi u Zagrebu, a onda se sa porodicom 1996. godine vraća u BiH, u Sarajevo, gdje upisuje osnovnu školu "Grbavica 1". Osam razreda osnovne škole završava odličnim uspjehom, a 2004. godine upisuje Gazi Husrev-begovu medresu. Pokazao je odličan uspjeh i primjerno vladanje kroz školovanje u medresi koje je obilovalo i mnogim vannastavnim aktivnostima. Sve četiri godine vršio funkciju predsjednika odjeljenske zajednice, bio član mnogobrojnih sekcija, pobjednik školskih takmičenja iz matematike i fizike, od drugog razreda član redakcije školskog lista "Zemzem", a zadnju godinu i njegov urednik, pobjednik takmičenja iz arapskog jezika na nivou medresa. U trećem razredu medrese završava učenje Kur'ana napamet i time stakao zvanje Hafizu-l-Kur'ani-l-Kerim. Učestvovao na evropskom takmičenju u Zagrebu u kategoriji hifza, te učestvovao u finalu Internacionalnog takmičenja iz hifza u Dubaiju, u Emiratima.Gazi Husrev-begovu medresu završava 2008. godine s titulom učenika generacije. 

7. HARIS VELADŽIĆ, sin Nijaza i Fate, rođen je 01. septembra 1989. godine u Bihaću. Skroman, uzoran, čestit i nadasve marljiv momak. Tokom školovanja u Medresi Džemaludin Čaušević pokazivao je ozbiljnost i konstantnost u radu. Na putu nauke željan dokazivanja. Nadati se da bude intelektualna perjanica serhat Krajine. Učenik XIII generacije maturanata medrese Džemaludin Čaušević. 

8. FATIMA MAŠINOVIĆ, kći Safeta i Ajiše, rođena je 10. jula 1990. godine u Velikoj Kladuši. Tokom školovanja u Medresi Džemaludin Čaušević isticala se ozbiljnim odnosom prema nastavi i vannastavnim aktivnostima. Odlična je učenica tokom cijelog školovanja. Sudjelovala je na takmičenju iz arapskog jezika i na takmičenjima iz matematike. Poseban afinitet pokazuje za strane jezike. Želi da studira arapski i engleski jezik. 

9. ESMA MEZIT, kći Miralema i Đemile, rođena 28. decembra 1989. godine u Mostaru. Odlična učenica iz osnovne škole, nastavila sa odličnim uspjehom i u Medresi, iz razreda u razred, ponašajući se nenametljivo i tiho, u skladu sa zahtjevom nauka kome se posvetila iskrenog nijjeta. Zato ne čudi što se uključila u sekciju hifza, radeći marljivo, a rezultat je polovina naučenog Kur'ana. Učeći Kur'an, nije zapostavila niti jedan drugi segment nastavnog procesa. Učestvovala je na Internacionalnom takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu, kao i bosanskog jezika i književnosti. U oblikovanju njene islamske ličnosti imala je uticaja njena porodica, posebno njen otac, imam u Jasenici kod Mostara, odlučan da islam brani i promovira Islamsku zajednicu na adekvatan način. Esma je učenik je generacije Karađoz-begove medrese u Mostaru za školsku 2007./2008. godinu. Esma želi nastaviti školovanje na nekom od islamskih fakulteta u čemu joj želimo, uz Božiju pomoć, svaku sreću. 

10. AHIRA OHRAN, kći Ismeta i Nadžije, rođena 08. jula 1989. godine u Visokom. Stanuje u Liješevi, općina Visoko. Tokom školovanja u Medresi "Osman ef. Redžović" Ahira je bila primjer među učenicama. Krase je skromnost, marljivost i kolegijalnost. Ima izražene sklonosti prema jezicima. Postizala je zapažene rezultate i u sportu, posebno u odbojci. Njezin predani rad i primjerno ponašanje bili su razlogom da je nastavničko vijeće proglasi učenicom generacije Medrese "Osman ef. Redžović".  

11. ELVEDIN BEŠLIJA, sin Zehrida i Suade, rođen je 17. februara 1989. godine u Sarajevu. Stanuje u Kruševu, općina Olovo. Elvedin je staložen, druželjubiv, komunikativan. Isticao se nesebičnim pomaganjem slabijim učenicima u učenju. Dobar je sportista. Tokom školovanja u Medresi "Osman ef. Redžović" Elvedin je pokazao da je discipliniran i veoma odgovoran prema povjerenim zadacima. 

12. EDINA HODŽIĆ, kći Redžep ef. i Zinete, rođena 09. maja 1989. godine u Gradačcu. Na školovanje u Medresu dr. Ahmed Smajlović u Zagrebu dolazi iz Slovenije. Tijekom svoga školovanja, u sva četiri razreda, bila odlična. Prepoznatljiva je po lijepom odgoju i vrlo pristojnom ponašanju. Bila je član mnogih sekcija i to: arapske, matematičke, literarne i novinarske. Pune tri godine bila je voditeljica knjižice ove škole, kao i istaknuta članica zbora škola. 

13. SAJMA JEREBIČANIN, kći Seljamudina i Zuhre, rođena je 01. oktobra 1989. godine u Novom Pazaru. Tokom školovanja u Medresi Gazi Isa-beg bila je odlična učenica, izuzetnog ahlaka i primjer ostalim učenicima. Isticala se kroz učenička udruženja. Bila je urednica školskog lista Softa. Pohađala je sekciju arapskog i engleskog jezika i sekciju Kur'ana. Učestvovala na takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu  i takmičenju iz arapskog i engleskog jezika, gdje je postigla zapažene rezultate. Prosječna ocjena tokom školovanja u medresi je 5,00. Planira da nastavi studije na nekom od islamskih fakulteta. 

14. SAMRA MURIĆ, kći Raifa i Hurije, rođena 08. decembra 1989. godine u Rožajama. Primjernog je vladanja i izuzetnog ahlaka. Aktivna u vannastavnim aktivnostima. Nagrađivana i pohvaljivana više puta. Redovno je učestvovala u debatama koje se organiziraju unutar škole, kao i smotri recitatora. Posebno se ističe iz kiraeta. Od prvog razreda osnovne škole odličan je učenik. Medresu Gazi Isa-beg završava sa prosječnom ocjenom 5,00. Planira da nastavi studije na nekom od islamskih fakulteta.