Logo

HUTBA REISU-L-ULEME U BLAGAJU NA BUNI

  • Published in
  • Kategorija: (Arhiva) MINA vijesti
  • Štampa
     Sarajevo, 9. maj 2008. (MINA) - Danas je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić u džamiji u Blagaju na Buni imamio džumu namaz i održao hutbu.

     MINA prenosi hutbu reisu-l-uleme:

     Uzvišeni Allah u Časnom Kur'anu kaže: - Allah zapovjeda pravednost i dobročinstvo..., pa zato kad sudite ljudima, sudite im pravedno..., jer vi koji kažete da vjerujete morate sve stvari pravedno vagati..., zato uvijek imajte pravednu vagu..., pa kad govorite govorite pravedno, makar se to odnosilo na vašu vlastitu rodbinu... (Qur'an).

      Draga braćo i sestre, 11. aprila ove godine bio sam u Srebrenici, u Bijeloj džamij, gdje sam na hutbi govorio o emanetu, tj., povjerenju, kao najvažnijoj vrijednosti koja treba da krasi muslimane; zatim sam 18. aprila bio u Gornjem Vakufu, gdje sam govorio o sidku, tj., iskrenosti kao najvišoj vrijednosti bez koje nema ni vjere - imana, ni vjernika muslimana, jer, kao što nas Muhammed, a.s., poučava, laž je najgore svojstvo čovjeka i zato je laž protiv časti i ugleda muslimana. Jer, kao što kaže arapska poslovica: - Ljudske uši su čudno polje - posiješ sumnju nikne laž; posiješ laž nikne zla krv. 

     Danas vam, draga braćo i sestre, ovdje u Blagaju na Buni želim govoriti o 'adlu, tj., pravdi kao najpotrebnijoj vrijednosti za očuvanje zdravog odnosa među ljudima. Jer, kao što hazreti Alija kaže: „Vjeru drže četri stuba: sabur - strpljenje, jeqīn - uvjerenje, 'adl- pravda i džihad - borba za istinu i pravdu. 

     Čini me se da ova mudrost hazreti Alije nije nikad bila tako važna da je čujemo kao što je to danas. Sabura nam treba više nego ikada da bi preživjeli ovu galamu oko nas koja nastoji ugasiti naš glas, koja nas želi poniziti i baciti u očaj. No, oni zaboravljaju - vjersko strpljenje i upornost su nepotrošivi i zato je njihova galama samo prazna priča.

     Također, jeqīna - vlastitog uvjerenja nam treba danas više nego ikada protiv sile koja nas tjera da vjerujemo više njima nego samima sebi.

     Treba nam 'adla - pravde i prava jer bez toga nema nikom ni sreće ni napretka. Zato oni koji imaju vlast  i moć treba da znaju da Milostivi Allah oprašta grijehe osim zuluma - grijeh nepravde, jer kao što kaže hazreti Alija: - Vlast može potrajati sa nevjerovanjem, ali ne može trajati sa nepravdom.

     Zato, ako smo istinski muslimani, treba da budemo pravedni  prema samima sebi tako što ćemo uvijek i na svakom mjestu govoriti istinu i raditi dobro;

     treba da budemo pravedni prema svojoj porodici tako što ćemo uvijek i na svakom mjesti biti odgovorni roditelji i tako što ćemo uvijek i na svakom mjestu biti dobra djeca koja se neće povoditi za nemoralom koji im uništava život;

     treba da budemo pravedni poslodavci uvijek i na svakom mjestu tako što nećemo zakidati prava radnika i bespravno se bogatiti na njihovoj nevolji;

     treba da budemo pravedni na radnom mjestu tako što ćemo vrijedno raditi posao koji nam je povjeren;

     treba da budemo pravedni učitelji i profesori tako što ćemo svoje znanje vjerno prenositi učenicima;

     ako smo na vlasti treba da budemo pravedni tako što ćemo svoj posao raditi savjesno i odgovorno u korist svih ljudi a ne samo u korist svoju;

     treba da budemo pravedni prema svojoj domovini tako što ćemo uvijek i na svakom mjesti govoriti i raditi za opće dobro.

     I, naravno, treba nam džihada - borbe za istinu i pravdu uvijek i na svakom mjestu, jer jedino tako svima može biti bolje, a to je kad se duša smiri u svojoj istini i kad se srce zadovolji u pravdi. Stoga danas učimo dovu Allahu Uzvišenom:

     Allahu Svemoćini, osnaži nam sabur tako da izdržimo iskušenja koja su danas pred nama!

     Allahu Sveznajući, pouči kako da snažimo svoje uvjerenje u Tvoju istinu, koju si poslao Muhammedu, a.s.!

     Allahu Pravedni, osnaži našim čelnicim volju i znanje da govore istinu i da rade pravo uvijek i na svakom mjestu za dobrobit svih ljudi i naroda u našoj domovini!

     Allahu Milostivi, pokaži nam put kako da se spasimo od grijeha lažnog mišljenja o ljudima i njihovim djelima! Amin!

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.