A+ A A-

DŽABIR HAMITI S KOSOVA NOVI DOKTOR ISLAMSKIH NAUKA

     Sarajevo, 9. april 2008. (MINA) - Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, danas je upriličena  prva međunarodna odbrana doktorske disertacije. Mr. Xabir (Džabir) Zeki Hamiti, iz Prištine (Kosovo), pred mješovitom komisijom u sastavu prof. dr. Adnan Silajdžić, predsjednik, prof. dr. Enes Karić, mentor, prof. dr. Rešid Hafizović, član, prof. dr. Ismet Bušatlić, član i dr. Ismail Ahmeti, član, uspješno je odbranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Tradicija tumačenja Kur'ana kod Albanaca u XX. Stoljeću" postavši tako doktor islamskih nauka u oblasti tefsira.

odbrana1

     Dr. Hamiti je u svojoj tezi predstavio glavne trendove u razvoju albanskih kur'anskih studija u XX. stoljeću. Detaljno i metodološki respektabilno predstavio je nosioce i protagoniste trendova tumačenja Kur'ana u ovom dijelu svijeta, te dokumentirano analizirao tradicionalne i moderne utjecaje na Albance i na albansko islamsko mišljenje u XX. stoljeću, posebno na planu kur'anskih studija i na planu prevođenja Kur'ana.

     Dr. Hamiti je u svome radu, kombiniranjem historijske i komparativne analize, ukazao na albanska središta u kojima su se razvijale kur'anske studije, potom je dao iscrpan pregled islamskih časopisa i kalendara te analizu posebnih studija o Kur'anu na albanskom jeziku. U radu su predstavljeni parcijalni i cjeloviti prijevodi Kur'ana na albanski jezik, biografije prevodilaca i pojašnjen kontekst u kojem su se prijevodi Kur'ana pojavili. Mr. Hamiti je u svom radu  obradio status islama u albanskom društvu te odnos nacionalnog i vjerskog kod Albanaca.

odbrana

     Dr. Hamiti, rođen je 15. marta 1968. godine u mjestu Blate (Podujevo) na Kosovu. Njegov studijski put ide od Alaudin medrese u Prištini do Fakulteta za dawu i islamske studije u Medini koji je završio 1994. godine. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta Džinan u Libanu 2002. godine odbranivši disertaciju pod naslovom „Orijentalističke studije o Kur'anu u bivšoj Jugoslaviji. Dr. Hamiti je od 2003. godine predavač  iz područja kur'anskih znanosti i arapskog jezika na Fakultetu islamskih nauka i na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini - Kosovo. Govori albanski, bosanski, engleski, njemački i arapski jezik.

     Ovim svečanim činom Fakultet islamskih nauka u Sarajevu dobio je devetog doktora islamskih nauka. Događaj ima i međunarodnu važnost jer je ovo prva odbrana doktorske disertacije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pred mješovitom komisijom profesora FIN-a u Sarajevu i Univerziteta u Prištini u vremenu nakon što je Kosovo dobilo međunarodno priznanje.