A+ A A-

DEKLARACIJA SABORA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BiH

     Sarajevo, 5. april 2008. (MINA) - Sabor Islamske zajednice u BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu kojom je predsjedavao Edhem Bičakčić, predsjednik Sabora, u prisustvu reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića, zamjenika reisu-l-uleme hafiza Ismeta Spahića i muftija, usvojio je Deklaraciju u kojoj je izrazio svoju zabrinutost zbog sporog i otežanog povratka prognanih i raseljenih.

     U Deklaraciji Sabora Islamske zajednice u BiH se kaže:

     - Polazeći od činjenice da je Islamska zajednica u BiH jedna i jedinstvena vjerska zajednica muslimana nad kojima je izvršen najteži oblik zločina protiv čovječnosti - genocid,

     Želeći da, kao sastavni dio bosanskohercegovačkog društva, doprinese političkoj stabilnsti, demokratizaciji društva, harmonizaciji međunacionalnih odnosa i integrativnim procesima, Sabor Islamske zajednice u BiH i ovaj put izražava svoju zabrinutost zbog sporog i otežanog povratka prognanih i raseljenih građana Bosne i Hercegovine te, s tim u vezi, apelira na organe vlasti na svim nivoima da, konačno i neodložno, omoguće i materijalno podrže proces povratka u BiH.

     Procjena je Sabora Islamske zajednice u BiH da su se, zbog česte dosadašnje političke razjedinjenosti, dodatno ugrožavali bošnjački nacionalni interesi, posebno u Republici Srpskoj, te zbog toga Sabor Islamske zajednice u BiH poziva sve političke stranke koje predstavljaju Bošnjake da zajednički nastupe na predstojećim lokalnim izborima u Republici Srpskoj sa jedinstvenom listom kandidata.

     Budući da je Međunarodni sud pravde u Hagu 27. februara 2007. godine utvrdio da su Vojska i MUP Republike Srpske u enklavi Srebrenica počinili genocid nad Bošnjacima, Sabor Islamske zajednice u BiH zahtijeva od OHR-a i čitave  međunarodne zajednice da se omogući glasanje svim Srebreničanima za Općinu Srebrenica na predstojećim lokalnim izborima bez obzira gdje oni trenutno borave.

     Sabor Islamske zajednice u BiH, kao najviše predstavničko tijelo Islamske zajednice, poziva sve muslimane da najozbiljnije shvate značaj i predstojećih izbora, da se i politički ujedinjuju te da se aktivno uključe u sve političke i društvene procese.