A+ A A-

ODRŽANA 5. REDOVNA SJEDNICA SABORA ISLAMSKE ZAJEDNICE

     Sarajevo, 5. april 2008. (MINA) - Sabor Islamske zajednice u BiH održao je danas u Sarajevu svoju 5. redovnu sjednicu. Sjednici Sabora kojom je predsjedavao Edhem Bičakčić, predsjednik Sabora, pored sabornika prisustvovao je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić, zamjenik reisu-l-uleme hafiz Ismet Spahić, muftije i rukovodioci službi Rijaseta Islamske zajednice.

sabor-iz

     Na današnjoj sjednici Sabora donešena je Odluka o dopuni odluke o formiranju saborskih komisija, Odluka o dopuni odluke o izboru članova saborskih komisija, izvršena je verifikacija tri člana Sabora sa područja Mešihata IZ Hrvatske i jednog člana sa područja Mešihata IZ u Sandžaku, usvojen je program rada Sabora i saborskih komisija za 2008. godinu, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Rijaseta Islamske zajednice za 2007. godinu, razmatran je i usvojen finansijski izvještaj Rijaseta IZ-e za 2007. godinu, razmotren je i usvojen budžet Rijaseta i njegovih ustanova za 2008. godinu, data je saglasnost na Program rada Rijaseta IZ-e za 2008. godinu i usvojen je Pravilnik o imamima.

     Nakon isteka dosadašnjeg četvorogodišnjeg mandat, Sabor IZ-e u BiH, na prijedlog reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića, obnovio je mandat svim muftijama u Bosni i Hercegovini, zatim muftiji sandžačkom i muftiji zagrebačkom i Generalnom sekretaru Rijaseta, dok muftiji ljubljanskom još traje mandat.

     Također je razmatrano pitanja uplate penzionog i zdravstvenog osiguranja za imame, donošena je odluka o promjeni sjedišta RTV IZ "BIR" d.o.o., usvojen je izvještaj o radu Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama iz Lukavca, kao i odluka o transformaciji Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama iz Lukavca u javnu ustanovu.

     Tokom zasjedanja sabornici su pokrenuli niz značajnih diskusija i pitanja vezanih za rad Islamske zajednice.

sabor-izbih