zekat online uplata

A+ A A-

SAOPĆENJE KABINETA REISU-L-ULEME

careva dzamia1     Sarajevo, 12. februar 2008. (MINA) - Povodom odgovora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (Oslobođenje, 12. 02. 2008, str. 11) na saopćenje Savjeta reisu-l-uleme, najvišeg duhovno-moralnog tijela Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Kabinet reisu-l-uleme se oglasio saopćenjem u kojem se kaže:

     Kabinet reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini još jednom podjeća javnost na tekst Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, kojeg je donijela Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 28. sjednici Predstavničkog doma od 22. januara 2004., kao i na 17. sjednici Doma naroda od 28. januara 2004., u čijem se članu 4. stav 1. nedvosmisleno kaže:

      „Svako ima pravo na vjersku pouku, koju će vršiti samo osobe koje na tu službu imenuje službeno tijelo ili predstavnik njegove crkve ili vjerske zajednice, kako u vjerskim ustanovama tako u javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama i višim nivoima obrazovanja što će se regulirati posebnim propisima."

     Dakle, svakom pismenom čovjeku je tekst ovog zakona o pravu na vjersku pouku kako u školama tako i u predškolskim ustanovama jasan i nedvosmislen i zato ga Islamska zajednica nema potrebu posebno tumačiti. Očito, Socijaldemokratska partija BiH neće da poštuje zakon, u čijem je donošenje i sama učestvovala, i zato ima potrebu da satanizira vjeru, kao zlo za djecu, i Islamsku zajednicu, kao radikalnu pojavu.

     Naravno, Islamska zajednica neće polagati račun SDP BiH, jer su prošla vremena prijetnji i zapovijedi iz Centralnog komiteta, na koje nas SDP BiH podsjeća u svom pismu kad kaže: „Tražimo od svih vjerskih dužnosnika da rade na spajanju ljudi i širenju tolerancije".

     Mislili smo da je vrijeme ovakvih partijskih diktata iza nas, ali očito nije i zato će se Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini kao i dosada boriti za pravo da djeca nauče osnovna načela o lijepom ponašanju, kojima ih uči vjera. Niko nema pravo da otuđi ili zabrani pravo roditeljima da odgajaju svoju djecu prema vlastitom uvjerenju. Pravo na individualnu slobodu i pravo na različitost je prirodno pravo koje niko ne može ukinuti. Stoga smo uvjereni da islamofobija koja se širi oko nas neće pokolebati roditelje da zahtjevaju od države da provede zakon, kojeg je sama donijela, i omogući našoj djeci da rastu u ozračju vjere i morala, družeći se sa svojim vršnjacima bez obzira na vjeru i naciju. Jer, oni koji vole svoju vjeru i tradiciju, poštovat će vjeru i tradiciju drugih, kaže se u saopćenju Kabineta reisu-l-uleme.