A+ A A-

REISU-L-ULEMA U ABU DABIU I LONDONU

     Sarajevo, 20.januar 2008. (MINA) - Nakon što su 13. oktobra, 2006. godine 38 uglednih muslimanskih alima i intelektualaca uputili otvoreno pismo Papi Benediktu XVI, a povodom njegovog kontraverznog predavanja u Regensburgu od 13. septembra, 2006. godine  muslimani su se oglasili sa inicijativom „musliamnsko-kršćanskog dijaloga" pod naslovom „Zajednička riječ", koju su potpisali 138 eminentnih muslianskih alima i intelektualaca. Ova muslimanska inicijativa, koja je objavljena 13. oktobra, 2007. godine naišla je na pozitivan odjekom širom svijeta, posebno u religijskim i medijskim krugovima Europe i Amerike. Oko 40 različitih kršćanskih organizacija, uključujući i Papu Benedikta XVI, koji je se oglasio preko svog sekretara kardinala Bertonia, iskazale su podršku muslimanskoj inicijativi „Zajednička riječ". Svi poglavari protestanskih crkava, uključujući Nadbiskupa kanterberijskog i predsjedavajućeg biskupa Luterana, te poglavnik Svjetskog koncila crkava, dali su podršku muslimanskoj inicijativi za muslimansko-kršćanski dijalogu. Izvjesna je i podrška pravoslavnih crkvenih poglavara, posebno ruskog patrijarha Aleksa II. Međutim, najspektakulranija podrška došla je od 300 vodećih, uglavnom američkih, evangelističkih vođa, koji se, u svom nadahnutom pismu, po prvi puta ispričavaju muslimanima za križarske ratove. Njihovo pismo je objavljeno u Nju Jork Tajmsu (New York Times), a sponzirao ga je američki bilioner Tim Collins.

     Naravno, aktivnosti se nastavljaju i to na najvišoj akademskoj razini. Tako će u organizaciji Yale-Harvard-Princentona biti održana konferencija u julu 2008. god. na Jelskom univerzitetu o temi „Teologija i predodžba o islamu", Kmabridž (Cambridge), u suradnji sa Nadbiskupom kantarberijskim, planira konferenciju u junu ili augustu o temi „Interpretacija svetog teksta", dok će Univerzitet Georgetown u Vašingtonu održati konferenciji o temi „Zajednička riječ i međunarodna politika" (A Common Word and International Politics), kao odgovor na muslimansku inicijativu.  Ugledni jelski profesor Miroslav Volf je imao potrebu da kaže da je muslimanska inicijativa „najveća međureligijska inicijativa u zadnjih pedeset godina."

Konsultativni sastanak u Abu Dabiu

     Slijedom tih pozitivnih odjeka, uži odbor inicijative „Zajednička riječ", koju čine visoki muslimanski alimi: Ali Džuma, egipatski muftija, te muslimanski autoriteti kao što su Muhammed Al-Buti iz Sirije, Abdullah bin Bajjah iz Mauritanije, Nuh Al-Quda iz Jordana, Habib Umar Hafith i Habib Ali Džiffri iz Jemena i reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić,  održali su konsultativni sastanak u Abu Dabiu 14. ovog mjeseca, gdje su razmatrali plan i program za daljne djelovanje u pravcu širenja ideje o „zajedničkoj riječi" među svim ljudima dobre volje.

u abu dabiju

Reisu-l-ulema u Abu Dabiu s uglednim muslimanskim alimima 

     Nakon konsultativnog sastanka u Abu Dabiu, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je 17. i 18. januara ove godine  prisustvovao međunarodnoj konferenciji o radikalizmu i političkom nasilju u Londonu. Riječ je o prvoj konferenciji u organizaciji „Međunarodnog centra za studiju radikalizma i političkog nasilja", kojeg čine King's College u Londonu, Univerzitet Pannsylvania SAD, Međudisciplinarni centar Herzliya, Izrael i Regionalni centar za sprečavanje sukoba, Jordan. Tek osnovan u namjeri da skupi na jedno mjesto najbolje mislioce iz akademskog, političkog i svijeta biznisa, ovaj Centar u Londonu je izvršio probu svog projekta kroz teme kao što su: radikalizacija i de-radikalizacija, pregovori i mirovni procesi, građanski otpor i alternative nasilnoj borbi, ekonomija radikalizma, upotreba i zloupotreba religije, sigurnost i finansiranje terorizma, te uloga medija i interneta.

Neka se argument sile velikih nacija zamjeni argumentom prava malih nacija

     Reisu-l-ulema Cerić je zamoljen da napiše radni referat o „Ulozi religije" u liječenju radikalizma i političkog nasilja. Glavna poruka u referatu reisu-l-uleme glasi:

obracanje reisu-l-uleme

Obraćanje reisu-l-uleme na završnoj sesijji 

     „U suočavanju sa radikalizmom i političkim nasiljem potreban nam je mir u duši tako da možemo voditi dijalog utemeljen na istini i pravdi. Jer, pravda je prva vrlina društvenih institucija, kao što je istina prva vrijednost u sistemu mišljenja. Teorija ma koliko bila elegantna i ekonomična mora biti odbačena ili preispitana ako nije istinita. Isto tako, politika, zakoni i institucije bez obzira koliko su efikasne i uređene moraju biti reformisane ili ukinute ako nisu pravedne. Prava koja su osgurana zahtjevom pravde ne  mogu biti predmet pregovaranja, niti mogu bit kalkulacija bilo kakvih interesa. Snage mira, politika dijaloga i praktična vizija koja će privući srca svih religija protiv ekstremnih mišljenja radikala koji zloupotrebljavaju religiju da bi opravdali nasilje protiv nevinih ljudi nemaju alternativu. Način izlaska iz začaranog kruga radikalizma i političkog nasilja je u promjeni mentalnog sklopa tako da se argument sile velikih nacija zamjeni argumentom prava malih nacija, te da se argument truhlog političkog kompromisa zamijeni snažnom moralnom doslijednošću."

dio ucesnika

Dio učesnika konferencije 

Pmozite bosanskim muslimanima da se nosi sa posljedicama genocida    

     U svom obraćanju na završetku konferencije u petak, izlažući zaključke radne grupe koju je predvodio, reisu-l-ulema Cerić je rekao:

     „Na poziv gosp. Petera Neumanna da prisustvujem ovoj prvoj međunarodnoj konferenciji o radikalizmu i politikom nasilju u Londonu, nisam odmah odgovorio zato što se na ovakvim konferencijama uglavnom govori o islamu i muslimanima kao „optuženoj" strani i meni kao kao muslimanu koji treba da brani islam i muslimane od napada, problem je što onaj koji napada na kraju ne zna ni šta ni koga napada, a ni ja ne znam šta i koga treba da branim. Riječ je o percepciji prema kojoj nisu svi muslimani teroristi, ali svi teroristi su na ovaj ili onaj način muslimani. No, na insistiranje mojih savjetnika i prijatelja pristao sam napisati radni referat za ovu konferenciju u namjeri da kažem da onaj koji hoće da vidi kod muslimana ružno lice, vidjet će ga, ali onaj koji hoće da kod njih vidi lijepo lice, može ga vidjeti. Isto tako, onaj koji hoće da vidi ružno lice Zapada, vidjet će ga, ali onaj koji hoće da vidi njegovo lijepo lice, vidjet će ga. Ja sam došao da vam kažem da sam ponosan na svoju vjeru i na svoj narod koji je pokazao cijelome svijetu lijepo lice tako što svoju muku i svoj bol genocida nije pretvorio u osvetu. Zar nije vrijedno da se zapazi da nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma za moju zemlju, bosanski muslimani, koji su preživjeli genocid u Srebrenici, nisu pribjegli činu nasilne osvete, već mirno i strpljivo čekaju pravdu Međunarodnog suda u Haagu. Zar to nije najbolji praktični doprinos u borbi protiv radikalizma i političkog nasilja. Zar moj narod ne zaslužuje da mu se istinski pomogne da se nosi sa posljedicama genocida, a ne da ga se stalno optužuje za „terorizam" ili „radikalizam", kojeg izmišljaju oni u Beogradu koji bi da po svaku cijenu opravdaju zločin protiv čovječanstva i da negiraju genocid"- zaključio je reisu-l-ulema Mustafa Cerić.

s nadbiskupom katerberijskim

Reisu-l-ulema sa nadbiskupom kanterberijskim