edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

ODRŽANA CENTRALNA BAJRAMSKA SVEČANOST U BEGOVOJ DŽAMIJI

IMG_0997vs      Sarajevo, 20, decembar 2007. (MINA) -  Centralna kurban bajramska svečanost održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Bajram-namaz je predvodio  i hutbu održao reisu-l-ulema  dr. Mustafa ef. Cerić.

     Prije klanjanja bajram namaza upriličen je prigodan bajramski program učenja kur-ana i ilahija.

     Bajramski vaz održao je direktor Gazi Husrev begove medrese prof. Zijad ef. Ljevaković.

 

     MINA u cjelosti prenosi hutbu reisu-l-uleme.

 

     Hvala Allahu, Stvoritelju svjetova, na milosti i nimetima kojima nas daruje. Donesimo salavat i selam na posljednjega Allahova poslanika Muhammeda (a.s.), na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji su živjeli i umrli sa istinom u srcu i u djelu. Sjetimo se bosanskih sinova, šehida, koji su, na Allahovu putu, dali svoje živote. 

 

    Draga braćo i sestre,

     Uzvišeni Allah je stvorio tri vrste bića. Stvorio je meleke sa razumom bez strasti; stvorio je životinju sa strastima bez razuma; i stvorio je čovjeka sa razumom i sa strastima.

 

     Ako strasti nadvladaju razum, onda je životinja bolja od čovjeka, ali ako razum nadvlada stratsti, onda je čovjek bolji od meleka.

 

     Dakle, insan je u sredini između razuma duše i požude tijela.

     U tom stalnom nadmetanju između čovjekove duše i čovjekovog tijela ravnatelj je pobožnost kroz namaz, zekat, post i hadž.

 

     Jer u ibadetu namaza tijelo se pokorava pobožnoj duši; jer u zekatu tijelo slijedi plemenitu dušu; jer u postu duša i tijelo postaju jedno u pokornosti Uzvišenom Bogu; jer u hadžu duša i tijelo su zajedno na Arefatu.

     Zato su hadž i kurban uzvišena pobožnost pojedinca, zajednička pokornost porodice i najviša pobožnost ummeta.

 

     Pobožnost je, dakle, najsnažnija riječ u vjeri; vjera je najvažnija riječ u moralu; a moral je najsigurniji način života.

 

     Jer, ako nema pobožnosti, nema vjere; ako nema vjere, nema morala; a ako nema morala, nema sigurnosti.

 

     Laž proizvodi strah; krađa donosi nesigurnost; mito i korupcija unose nestabilnost; prevara i izdaja vode u bezizlaznost. Vjerski folklor ne može zamijeniti pobožnost; moralna licemjernost ne može se prodavati za vjeru; od straha se ne može osloboditi bez jasnog sistema moralnih vrijednosti.

 

     Jer samo u društvu u kojem nema jasnog sistema moralnih vrijednosti laži i klevete mogu da prežive; krađa i otimačina mogu da se tolerišu; mito i korupcija mogu da žive; a prevara i izdaja mogu da se podržavaju. 

 

     Ako se nekad mislilo da je moral moguć bez vjere, sada se izgleda misli da je vjera moguća bez morala. Ni jedno ni drugo mišljenje nije ispravno.

 

     Zato nas Uzvišeni Allah upozorava: „Vi koji tvrdite da vjerujete, budite pobožni i iskreni kad u ime Boga govorite“ (Kur'an, 59:18).

 

     Upitan da objasni razliku između vjernika i licemjera, Alejhisselam je rekao:  - Vjernik misli o namazu i postu a licemjer misli o jelu i piću; vjernik gleda kako da podijeli sadaku i zaradi Allahov oprost a licemjer gleda kako da sakrije svoje i prisvoji tuđe imanje; sve osim vjere vjernik može dati a licmjer vjeru prodaje; vjernik se nikoga osim Boga ne boji a licemjer se boji svakoga osim Boga; vjernik čini dobro i skrušen je a licemjer čini zlo i oholi se.

 

     Postoji pravi lijek od svih strahova naših, a to je strah od Boga (taqwallah) da jezik umjesto laži i klevete govori istinu uvijek i na svakom mjestu;

da srce umjesto mržnje i zavidnosti njeguje ljubav i dobru volju prema svom bratu;

da oko umjesto u nemoral gleda u moral u svakom pogledu; da se stomak umjesto harama hrani halalom; da ruka umjesto tuđeg haka čuva svoj hak na svakom mjestu;

da noga umjesto grijeha trči prema sevapu gdje god može; te da umjesto pohlepe i oholosti naša duša bude ispunjena skromnošću i pokornošću pred Bogom dž.š. uvijek i na svakom mjestu. Zato nas nauči, Bože, da je strah pred Tobom naša sloboda od straha pred ljudima! Jer znamo da:

Nije isto ružno i lijepo, makar što nekoga opčarava mnoštvo ružnoga..

Nisu isti oni koji sjede, osim onih koji imaju razlog, i oni koji ustanu da se bore na putu Božije pravde...

Nije isto dobro i zlo. Zlu treba uzvrati dobrim, pa će  protivnik  postati prisni prijatelj...

.

Zato želi bratu svome ono što želiš samome sebi!

Ako zatrebaš bratovu pomoć, pozovi ga da ti pomogne, a ako brat zatreba tvoju pomoć, pomozi mu!

Budi oslonac svome bratu, pa će i on tebi oslonac biti!

Bogu je najdraže djelo da čovjek obraduje svoga brata!

Ako naumiš da govoriš o mahanama drugoga, sjeti se svojih vlastitih mahana!

 

     Najbolji bajramski dar je da obnoviš prekinute veze sa rodbinom i prijateljima, da daruješ i onoga koji te je naljutio, da oprostiš i onome koji ti je nepravdu učinio!

     Ovogodišnji kurban-bajram će ostati upamćen po dosada najvećem broju bosanskih muslimana, koji su otišli na hadž i koji danas sa milionima muslimana tavafe oko Kabe i uče dovu Allahu Uzvišenom da nam omili našu vjeru, te da nam čuva našu domovinu i zaštiti našu djecu od svih belaja koje znamo i koje ne znamo. Zato i mi ovdje i sada učimo dovu da im hadž bude kabul i da se sretno i hairli vrate svome domu.

 

     Također, nikad kao dosada u našoj Bosni i Hercegovini nije bilo toliko kurbana kao ove godine. Zato učimo Allahu dovu da to bude zalog naše sloge, bratstva i solidarnosti da ne bude gladnih i siromašnih među nama. Upamtimo, neće prolivena krv kurbana, već će otvoreno srce muslimana prema svom bratu dosegnuti Allahovo zadovoljstvo i milost.

 

     Nažalost  ima i jedna ružna stvar koja se uz Bajram prije kod nas nije događala, a to je kafanska komercijalizacija Bajrama uz haram, koji vrijeđa osjećaje muslimana. Nadamo se da će se sa ovoga časnoga mjesta čuti naš poziv da se poštuje dostojanstvo Bajrama, te čast i ugled muslimana.            

 

Milostivi Bože,

Učini da samo Tebi služimo!

Da se grijeha klonimo!

Da istinu govorimo!

Da o dobru mislimo!

Da dobra djela činimo!

Da se tuđeg hakka klonimo!

Da kod sebe korisno znanje povećavamo!

 

Bože Milostivi,

Ne dozvoli da nas zavara uspjeh,

Niti poraz baci u očaj!

Stalno nas podsjećaj da je neuspjeh iskušenje

Koje prethodi uspjehu!

 

Bože Sveznajući,

Nauči nas da je tolerancija najviši stupanj moći,

A želja za osvetom,

Prvi znak slabosti!

 

Bože Svemoćni,

Ako nam oduzmeš imetak,

Ostavi nam nadu!

Ako nam podariš uspjeh,

Podari nam i snagu volje da savladamo poraz!

Ako nam uzmeš blagodat zdravlja,

Podari nam blagodat vjere!

 

Bože Pravedni,

Kada se mi ogriješimo o ljude,

Podari nam snagu izvinjenja!

A kada se ljudi o nama ogriješe,

Podari nam snagu oprosta!

 

Bože Milostivi,

Ako mi zaboravimo Tebe,

Nemoj Ti zaboraviti nas!

 

Braćo i sestre,

     Neka nam današnji mubarek-dan vrati vjeru, nadu i međuljudsko povjerenje; neka među nama nestane straha, zlobe i zavisti;  neka nam zajedništvo povrati samopouzdanje; neka svako radi svoj posao savjesno i odgovorno; shvatimo da je tajna uspjeha na ovome svijetu iskrena vjera i plemenito djelo!

 

     Svima vam od srca želim sretan Bajram, moleći dragog Allaha (dž.š.) za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu. Posebno želim Bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim sa dovom Stvoritelju Uzvišenom da im bude na pomoći!

     Sa osobitim željama Bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima u svijetu:

Bajram šerif mubarek olsun!