A+ A A-

Muslimanska informativna novinska agencija - MINA

Muslimanska informativna novinska agencija - MINA

Muslimanska informativna novinska agencija (MINA), kao dio Islamske zajednice, vrši poslove informiranja javnosti o aktivnostima i događajima u Islamskoj zajednici, kao i poslove plasiranja relevantnih informacija koje se tiču islama i muslimana u Bosni i Hercegovini.

Agencija osigurava informacije putem ureda i službi Islamske zajednice, imama i glavnih imama i muftija.

MINA informacije i sadržaje koji se tiču važnih aktivnosti u Islamskoj zajednici i njenim institucijama i položaju muslimana u Bosni i Hercegovini plasira prema radio i televizijskim stanicama, dnevnoj štampi i drugim novinskim agencijama i time upoznaje širu javnost sa ovim aktivnostima. Također MINA plasira sve hutbe reisu-l-uleme, njegove ramazanske i bajramske poruke i hutbe, informacije o posjetama drugim državama i posjetama u Bosni i Hercegovini.

MINA organizira konferencije za štampu u povodu značajnih događaja i jubileja u Islamskoj zajednici, konferencije za štampu po ukazanoj potrebi, zatim putem MINE često se realiziraju intervjui reisu-l-uleme i drugih dužnosnika u Islamskim zajednici domaćim i inozemnim medijima.

Također MINA tokom cijele godine prati dnevnu štampu u BiH kao i dio štampe iz inozemstva i vrši selekcija i arhiviranje sadržaja.

Sve vijesti novinske agencije MINA se postavljaju na web stranici www.islamskazajednica.ba

Adresa: Isa-bega Ishakovića 2,  71000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 (33) 446 447, faks: +387 (0) 33 446 905

E-mail: agencija.mina@rijaset.ba