A+ A A-

ZASJEDAO SABOR IZ-e: USVOJENA SABORSKA IZJAVA I RAZMATRANA SITUACIJA U IZ-i U SANDŽAKU

Obraaanje reisu-l-uleme saboprnicima,17[1].11.07.     Sabor Islamske zajednice u BiH u prisustvu reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića, zamjenika reisu-l-uleme hafiza Ismeta ef.  Spahića i muftija, održao je danas sjednicu u Sarajevu kojom je peredsjedavao Edhem Bičakčić, predsjednik Sabora.

Na sjednici Sabora IZ u BiH usvojena je saborska Izjava koju MINA prenosi u cjelosti: 

Polazeći od činjenice da je Islamska zajednica u BiH jedna i jedinstvena zajednica muslimana u BiH i Bošnjaka izvan domovine, autohtonog evropskog naroda,

Želeći da kao sastavni dio bosanskohercegovačkog društva, damo svoj doprinos  u izgradnji temeljnog državnog akta - Ustava,

Potvrđujući da su Sloboda, Pravda i Istina osnovne odrednice izgradnje naše Zajednice,

Uzimajući u obzir da je u  Bosni i Hercegovini, nad muslimanskim stanovništvom, izvršen najteži oblik zločina protiv čovječnosti - genocid,

Smatrajući se pozvanim i odgovornim za izgradnju razumijevanja i uvažavanja među različitim etničkim i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj 4. redovnoj sjednici održanoj 17. novembra 2007. godine, zaključio je :

1. Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu ispunio je najvažniji cilj - zaustavljanje agresije i ubijanje.

2. Ustavna rješenja za budućnost Bosne i Hercegovine moraju osigurati teritorijalni integritet, stabilnost i napredak uvažavajući evropske standarde funkcioniranja države, te pojedinačna i kolektivna prava.

3. Ustav Bosne i Hercegovine treba omogućiti zaštitu temeljnih ljudskih, a to znači i vjerskih sloboda i prava na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine na jednak i jedinstven način, kao i povrat i zaštitu imovine vjerskih zajednica u duhu demokratskih načela u modernim državama.

Zaštita pojedinačnih prava je preduvjet za osiguranje i kolektivnih prava.

4. Unutarnja teritorijalna organizacija Bosne i Hercegovine ne smije se temeljiti na etničkoj ili vjerskoj dominaciji, nego isključivo na jednakosti svih koji žive u Bosni i Hercegovini uvažavajući prirodne, ekonomske, infrastrukturne i druge posebnosti regija unutar države Bosne i Hercegovine.

5. Nazivi mjesta, gradova, općina, kantona i entiteta ne mogu sadržavati vjerske ili nacionalne pridjeve u svojim nazivima. Provođenjem ovog načela bi se, također, osigurao osjećaj ravnopravnost svih ljudi koji u njima žive.

     Sabor Islamske zajednice stoji na stanovištu da će izneseni stavovi biti uzeti u obzir od strane svih aktera, kako domaćih političkih subjekata, tako i međunarodnih, koji se bave i koji će se baviti pitanjem Ustava Bosne i Hercegovine.

     Sabor će putem svojih organa i tijela, istrajavati na provođenju donosenih zaključaka, kaže se u Izjavi Sabora Islamske zajednice u BiH.

Razmatrana situacija u Sandžaku 

     Na zasjedanju Sabora IZ u BiH razmatrana je i najnovija situacija u IZ Sandžaka o čemu je sabornike iscrpno informisao sabornik iz Sandžaka Mevlud Dudić.

     Nakon rasprave, Sabor IZ u BiH usvojio je stavove u kojim se kaže:

-Mešihat IZ u Sandžaku je sastavni dio Islamske zajednice u BiH i uživa punu podršku u svom radu i djelovanju.

     Sabor IZ u BiH  poziva vlasti Republike Srbije da se ne miješaju u unutrašnje odnose IZ u Sandžaku i druga vjerska pitanja i da poštuju evropske standarde u pravima vjerskih zajednica.

     Sabor Islamske zajednice u BiH također poziva muslimane Bošnjake u Sandžaku i Republici Srbiji da u duhu islamskog učenja očuvaju mir.

Formirane komisije Sabora 

      Na današnjoj sjednici u Sarajevu Sabor IZ u BiH  ustanovio je i saborske komisije: Ustavnu komisiju, Komisiju za administraciju i finansijske poslove, Komisiju za vjersko djelovanje, Komisiju za zekjat i sadekatu-l-fitr, Komisiju za hadž, umru i vjerski turizam, Komisiju za odgoj, obrazovanje i nauku, Komisiju za vakuf, imovinu i materijalno jačanje i Komisiju za povratak.