A+ A A-

ZAVRŠEN NAUČNI SKUP ISLAMSKA TRADICIJA BOŠNJAKA

     Sarajevo, 16. novembar 2007. (MINA) - Izlaganjima mr. Ahmeta Alibašića i reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića o perspektivama islamske tradicije i u kojem pravcu i koje elemente islamske tradicije Bošnjaka treba razvijati (mr. Alibašić - bosanski kontekst, dr. Cerić -  evropski kotekst) u Sarajevu je danas zavšio trodnevni naučni skup « Islamska tradicija Bošnjaka : izvori,razvoj, institucije i perspektive.

     Naučni skup je organizirao Rijaset Islamske zajednice u povodu značajnih jubileja koje ove godione obilježava IZ u BiH  među kojim su 1240 godina od smrti Ebu Hanife, 470 godina Gazi Husrev-begove medrese i 30 godina Fakulteta islamskih nauka.

     U protekla tri dana podneseno je tridesetak referata eminentnih alima koji su naučno rasvijetlili značanje i značaj islamske tradicije, njene izvore, razvoj i perspektive. U rasparavi nakon izlaganja došlo se do novih ideja koje će biti značajan podstrek za perspektive islamske tradicije Bošnjaka kako u njenom bosanskom tako i evropskom kontekstu.

     Na prijedlog koordinatora za pripremu ovog naučnog skupa Mehmedalije Hadžića prihvaćeno je da ovaj naučni skup preraste u neku vrstu institucije koja će nastaviti, po segmentima, kritički razmatrati teme i raspravljati o pitanjima islamske tradicije Bošnjaka, koja su ovim skupom naznačena i uokvirena.

Zavrsna_rijec_M.Hadzica

     Završna riječ Mehmedalije Hadžića, koordinatora naučnog skupa

     Podsjećamo da su na jučerašnjoj popodnevnoj sesiji svoje radove izložili: dr. Hafiz Nevad Kahteran (Ideja Ihsani intelektualnosti u bosanskom kontekstu), dr. Enes Karić (Islamski reformistički pokreti u Bošnjaka), dr. Mustafa Jahić  (Islamske bibliopteke u BiH), dr. Šukrija Ramić(Institucija vakufa u Bošnjaka), dr. Fikret Karčić ( Islam u sekularnoj državi :slučaj BiH), Muhamed Salkić (Jugoslovenska politika prema IZ, dr. Mehmed Gormez (Turska politika prema muslimanima Balkana i dr. Richard Potz (Politika austrougarske monarhije prema vjerskim zajednicama u BiH).