A+ A A-

NAUČNI SKUP ISLAMSKA TRADICIJA BOŠNJAKA

     Sarajevo 13. novembar 2007.(MINA) - « Islamska tradicija Bošnjaka: izvori, razvoj i institucije, perspektive » tema je naučnog skupa koji sutra počinje u  amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

     Na konferenciji za novinare o značaju održavanja ovog naučnog skupa govorili su prof. Mehmedalija Hadžić, koordinator za pripremu i održavanje skupa i prof. dr. Fikret Karčić, član Organizacionog  odbora.

press-mina )

            Uvodnu riječ je imao prof. Mehmedalija Hadžić: 

-Poštovani predstavnici elektronskih i pisaninih medija,

hvala vam na odzivu i interesu za naučni skup "Islamska tradicija Bošnjaka: izvori, razvoj i institucije i perspektive" koji počinje u srijedu, 14. novembra i traje do petka, 16. novembra 2007. godine do podne.

     Ovaj naučni skup organizira Rijaset Islamske zajednice u BiH, nesumnjivo najstarija institucija u Bošnjaka. Imajući u vidu izuzetnu važnost ove teme, o kojoj će govoriti poznati i priznati autoriteti islamskog mišljenja unutar Islamske zajednice, možemo već sada s pravom ustvrditi da je riječ o izuzetno značajnom skupu kako za nas ovdje, u Bosni, tako i šire.

     Glavni povod organiziranju ovog skupa jesu značajni jubileji IZ-e u ovoj, 2007. godini, i to: 1240 godina od smrti Ebu Hanife, 560 godina džamije u Ustikolini, 550 godina Isa-begove tekije u Sarajevu, 530 godina Ajas-begove muallimhane u Sarajevu, 470 godina Gazi Husrev-begove medrese, 450 godina Karađoz-begove medrese u Mostaru, 120 godina Mektebi-nuvaba u Sarajevu, 75 godina časopisa "Glasnik" i 30 godina Fakulteta islamskih nauka. Svečanošću u petak navečer, 16. novembra 2007. g., u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, bit će označen uspješan završetak obilježavanja ovih jubileja.

     Ovim naučnim skupom želimo još jednom podsjetiti na osnovne normativne izvore islamskog učenja, Kur'an Časni i Poslanikovu uzoritu praksu (Sunnet), pokušati ukazati na njihovo autentično razumijevanje i kritički valorizirati njihovo povijesno realiziranje.

     Razumijevanje svake tradicije i njezino povijesno realiziranje uveliko je određeno vremenom i prostorom. Zato se nameće nužnim razmatranje pitanja kako su normativni izvori islamskog učenja razumijevani i primjenjivani tokom vremenu na ovom našem povijesnom bosanskom tlu. Kakva je bila njihova bosanska i(li) bošnjačka percepcija i recepcija?

     Bošnjaci pripadaju i višestoljetnoj islamskoj tradiciji. Potrebno je, dakle, ovu tradiciju ponovo identificirati, kritički valorizirati, snažno promovirati i ciljano dalje razvijati one njezine dijelove koji su neophodni za našu bosansku i(li) bošnjačku sadašnjost i budućnost.

     Ovdje je potrebno dati kratko objašnjenje sintagmi: tradicija Bošnjaka i islamska tradicija Bošnjaka. Prva je širi pojam, dok je druga ustvari jedan njezin aspekt, i to fundamentalni aspekt, koji je u životu Bošnjaka kroz historiju bio i ostao identiteski snažno djelotvoran i sveobuhvatan.

     A što se tiče samog koncepta, budući da je ovdje riječ o islamskom aspektu u tradiciji Bošnjaka, to su učesnici ovog skupa naši poznati islamski znalci koji će u naredna tri dana, iz duha islamskog nauka (islamskih nauka.- al ulum al islamija), razmatriti njegova zorna pokazanja u skoro svim sferama života Bošnjaka. Istina je da je ova tradicija i ranije bila predmet bavljenja brojnih naših istraživača. Međutim, to bavljenje bilo je uglavnom sa stanovišta svjetovnih znanosti. S obzirom na vrijeme i društveni kontekst u kojem su to oni činili kao i na znanstveni doprinos koji su dali mora im se odati dužno priznanje. Njihov tadašnji čin je bio i odvažan i hrabar. On je pomogao da naša tradicija bude i očuvana i odbranjena.

     I na kraju, i danas među nama možemo zapaziti dvije krajnosti u vezi s islamskom tradicijom Bošnjaka.

     U prvom slučaju na djelu je bezobzirno poricanje ove tradicija. Danas ono dolazi i spolja i iznutra. Čini se, ipak, da je ovo drugo sada mnogo opasnije. U drugom slučaju neutemeljeno se nastoji ovu tradiciju uzdići na nivo normativnog islamskog učenja. I ovo je, naravno, neprihvatljivo. Nesumnjivo, ovaj naučni skup će pomoći da naši vodeći alimi pokušaju definirati njezino pravo mjesto.

     Nema nimalo sumnje u to da svi želimo da oni u tom časnom nastojanju i uspiju.

      Još jednom, hvala vam na pažnji! 

Program rada naučnog skupa:

P R V I  D A N

Prije podne 9,30-11,30 

Ašere

Uvodna riječ -  Mehmedalija Hadžić 

Obraćanje reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića 

1. Značenje i značaj islamske tradicije -  Dr. Adnan Silajdžić 

2. Izvori:

Božanska Objava i njezina percepcija - Dr. Džemaludin Latić

12,00-14,30 - pauza za klanjanje i ručak 

Poslije podne 14,30-18,00

Ehlus-sunet vel-džema'at - Mr. Muharem Omerdić 

Najznačajnije muslimanske sljedbe i njihov odraz među Bošnjacima -  muftija travnički mr. Nusret Abdibegović 

Ebu Hanife (teološko-pravna shvatanja) - Dr. Enes Ljevaković 

Najznačajniji pravci (mezhebi) i pokušaj njihovog međusobnog približavanja - muftija travnički Husein Kavazović 

Ebu Mensur El-Maturidi (teološko-pravna shvatanja) - Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić 

Hasan Kafi Pruščak (teološko-pravna shvatanja) - Dr. Zuhdija Adilović 

Pojedinac, porodica, narod, nacija i država (u vidiku muslimanske intelektualne tradicije) - Mehmedalija Hadžić 

D i s k u s i j a 

D R U G I   D A N
 

Prije podne 9,00-11,30 

3. Razvoj islamske tradicije u Bošnjaka: 

Osmansko-islamska kulturna zona  - Dr. Ismet Bušatlić 

Pred-osmanska tradicija Bošnjaka  - Muftija Ševko Omerbašić 

Institucionalizacija islama u post-osmanskom periodu - Dr. Enes Durmišević 

Koncept bosanskih medresa: osmanska tradicija  - Dr. Omer Nakičević 

Koncept bosanskih medresa: zahtjevi vremena Zijad Ljevaković 

Visoko islamsko obrazovanje: od Mektebi-nuvaba do FIN-a Mr. Dževad Hodžić 

Islamska tradicija Bošnjaka: sultanske džamije u BiH  - Mr. Mirsad Kalajdžić 

Tesavvuf u Bošnjaka: tradicija i kontinuitet Dr. Ćazim Hadžimejlić 

12,00-14,30 - pauza za klanjanje i ručak 

Poslije podne 14,30-18,00
 

Ideja Ihsani intelektualnosti u bosanskom kontekstu  - Dr. hafiz Nevad Kahteran 

Islamski reformistički pokreti u Bošnjaka  - Dr. Enes Karić 

Islamske biblioteke u BiH: od (osmanskih) kutubhana do savremene biblioteke  - Dr. Mustafa Jahić 

Institucija vakufa u Bošnjaka: između tradicije i izazova savremenog doba - Dr. Šukrija Ramić

Islam u sekularnoj državi: slučaj Bosne i Hercegovine - Dr. Fikret Karčić 

Jugoslavenska politika prema Islamskoj zajednici -  Muhamed  ef. Salkić 

Turska politika prema muslimanima Balkana: od osmanskog perioda do savremenog doba  - Dr. Mehmed Görmez 

Politika Austro-Ugarske monarhije prema vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini  - Dr. Richard Potz 

D i s k u s i j a 

T R E Ć I   D A N - 16.11. 2007.

Prije podne 9,00-11,30 

4. Perspektive: u kojem pravcu i koje elemente islamske tradicije Bošnjaka treba razvijati

Bosanski kontekst  - Mr. Ahmet Alibašić

Evropski kontekst: prednosti i izazovi -  Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić

Z  A V R  Š N A   R   I  J  E  Č 

13.30. - OTVARANJE IZLOŽBE U KURŠUMLIJI MEDRESI

             GAZI HUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA U MISIJI NAUKE

             I KULTURE 

19.00  - SVEČANA AKADEMIJA - BOSANSKI KULTURNI CENTAR - ZAVRŠNA MANIFESTACIJA