Logo

ZASJEDANJE SVJETSKOG VIJEĆA ULEME U MEKKI

  • Published in
  • Kategorija: (Arhiva) MINA vijesti
  • Štampa
     Sarajevo, 12. novembar 2007. (MINA) -  Pod predsjedavanjem dr. Abullaha Abdulmuhsina el-Turkija, generalnog sekretara Muslimanske svjetske lige (Rabite) danas je u Mekki počelo prvo trodnevno zasijedanje Izvršnog odbora Svjetskog vijeća uleme i muslimanskih intelektualaca.

     Kao što je poznato u aprilu 2006. godine  na inicijativu Rabite ustanovljeno je Svjetsko vijeće uleme sa sjedištem u Mekki, koje broji oko hiljadu članova iz cijelog svijeta. Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je izabran u Izvršni odbor Vijeća, u kojem sjede vrhovni muftija Saudijske Arabije Šeikh Abdulaziz Āl el-Šejkh, Šejkh Al-Azhara Muhammed el-Tantavi, libanski muftija Muhammed Kabbani, Šejkh Teskhiri iz Irana, te ugledna ulema iz Sirije, Turske, Jordana, Indije, Australije, Amerike, Mauritanije, Bangladeša, Pakistana...

Clanovi Izvrsnog odbora

    Članovi Izvršnog odbora Svjetskog vijeća uleme na zasijedanju u Mekki

     Na svom prvom zasijedanju Izvršni odbor Svjetskog vijeća uleme je usvojio prijedlog formiranja odbora za međuvjerski i međukulturni dijalog, zatim odbor za međunarodne odnose, odbor za studije i istraživanja, odbor za muslimanske manjine, te odbor za rješavanje međumuslimanskih sukoba.

     Svjetsko vijeće uleme u Mekki ima za cilj da okopi ulemu radi ujednačenog predstavljanja islama, te širenja vjerske i kulturne tolerancije u svijetu putem dijaloga.   „Svijet se nalazi na prelomnici između sukoba i suživota vjera i kultura. Svjetsko vijeće uleme i muslimanskih intelektualaca sa sjedištem u Mekki je ustanovljeno radi širenja suživota među ljudima i narodima. No, da bi se naša poruka čula širom svijeta, potrebno je prvo da muslimani usvoje princim tolerancije i suživota među samima sobom. Dakle, naša misija je dvojaka - unuratnja sloga i jedinstvo i vanjski mir i sigunost za svakog čovjeka dobre volje" - rekao je dr. Abdullah el-Turki povodom održavanja prvog zasijedanja Izvršnog odbora Svjetskog vijeća uleme i muslimanskih intelektualaca u Mekki.

     Tim povodom reisu-l-ulem dr. Mustafa Cerić je kazao:"Izuzetno je važno osnivanje Svjetskog vijeća uleme u Mekki. To je važno za muslimane da mogu na vrijeme i tačno čuti jasne stavove o mnogim pitanjima s kojima se suočavaju, ali i za nemuslimane da znaju da je islam vjera mira i tolerancije. Mnogo je danas onih koji govore i rade u ime islama što je suprotnu duhu i slovu Kur'ana i Sunneta. Stoga je Vijeće ima povijesnu ulogu da predstavlja islam i muslimane u svijetu u duhu kur'anske poruke mira i slovu sunnetskog praktičnog morala."

     Očekuje se da Izvršni odbor Vijeća usvoji program djelovanja do kraja 2010. godine.

     Tokom boravka u Mekki reisu-l-ulema dr. Cerić se sastao sa prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, generalnimm sekretarom Islamske konferencije u Džeddi i obavijestio ga o stanju muslimana i radu IZ-e na obnovi porušenih džamija i programu odgojno-obrazovnih ustanova - medresa i fakulteta IZ-e.

Također, reisu-l-ulema se sastao i sa dr. Muhammedom Ahmedom Alijem, predsjednikom Islamske razvojne banke u Džedi. 

Reis sa Ihsanogluom (Small)

Susret sa Ekmeleddinom Ihsanogluom, generalnimm sekretarom Islamske konferencije u Džeddi

Reis sa Muhammedom Alijem, Zivaljom i Salimom (Small)

Reisu-l-ulema sa Muhammedom Alijem (Small)

Reisu-l-ulema sa Muhammedom Alijem

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.