edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

INSTITUCIONALNO ISLAMSKO OBRAZOVANJE U BIH

250px-FINInstitucionalno islamsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini počinje polovinom petnaestoga vijeka izgradnjom prvih džamija i tekija, upotpunjuje se sa osnivanjem prve osnovne škole 1477. godine (Ajas-begova muallimhana), stepenuje  1506. godine sa utemeljenjem prve (Firuz-begove) medrese, a vrhuni sa početkom rada Gazi Husrevbegove medrese 1537. godine.Zbog toga, i brojnih drugih razloga, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini proglasio je 2007. godinu godinom jubileja obrazovnih institucija. U skladu sa tom odlukom već je održano više različitih programa u okviru Gazi Husrev-begove medrese i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, u organizaciji Medrese Džemaludin Čaušević u Cazinu i pod pokroviteljstvom Karađoz-begove medrese u Mostaru.Dana 16. novembara ove godine održat će se zvršna manifestacija obilježavanja 2007. godine kao godine jubileja obrazovnih institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u okviru koje će se otvoriti reprezentativna izložba knjiškog  i drugog blaga iz riznice Gazi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu i održati završna akademija koju će zajedno izvesti učenici i hor Gazi Husrevbegove medrese i studenti i akademski hor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu