A+ A A-

DR. BUŠATLIĆ PREUZEO DUŽNOST DEKANA FIN-a

busatlic    Sarajevo, 2. oktobar 2007. (MINA) - Na dvadesetoj redovnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu koja je održana 01.10.2007. godine u Dekanatu Fakulteta izvršena je primopredaja dužnosti dekana između dosadašnjeg dekana prof. dr. Enesa Karića, koji je na ovoj dužnosti bio od 2002. godine, i novoizabranog dekana prof. dr. Ismeta Bušatlića.

    Prof. dr. Enes Karić se u svom kratkom oproštajnom obraćanju najtoplije zahvalio svim članovima  Nastavno-naučnog vijeća  na podršci, razumijevanju i promociji Fakulteta koju su pokazali tokom njegovog mandata. Prof. dr. Ismet Bušatlić je preuzimajući dužnost novog dekana istakao da će Fakultet islamskih nauka nastaviti svoje aktivnosti baštineći sva dosadašnja pozitivna iskustva u radu.