A+ A A-

Reisu-l-ulema i Muftija sandžački na zasjedanju Vrhovnog vijeća Rabite

Mekka 17. juni 2012. (MINA) - Danas je završeno dvodnevno četrdeset prvo zasjedanje novog saziva Vrhovnog vijeća Rabite (Muslimanske svjetske lige) u Mekki, kojem su prisustvovali reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić i glavni muftija u Srbiji Muamer Zukorlić kao novi članovi Vijeća, najvišeg zakonodavnog i predstavničkog tijela ove svjetske muslimanske organizacije.

reis-zuko-rabita-06-2012-1

Vrhovnim vijećem predsjedava vrhovni muftija Kraljevine Saudijske Arabije, a zamjenik mu je generalni sekretar Rabite. Vijeće čini šezdeset članova, koji se biraju na prijedlog generalnog sekretara Rabite iz redova uglednih svjetskih alima, koje karakterizira visoka moralnost, bogato iskustvo na polju islamskog rada i djelovanje te neupitni ugled među muslimanima.

Otuda izbor reisu-l-uleme i muftije sandžačkog u Vrhovno vijeće Rabite predstavlja veliko priznanje za dosadašnji rad i ugled kojeg uživaju među muslimanima u svojim sredinama, ali i u svijetu. Također, to je priznanje cjelokupnoj Islamskoj zajednici i bošnjačkom narodu, jer su reisu-l-ulema dr. Cerić i muftija Zukorlić izborom u Vrhovno vijeće Rabite u Mekki dobili najviše priznanje, koje je prvi puta ukazano predstavnicima muslimana sa Balkana.

Glavni muftija Muamer Zukurlić nakon što se zahvalio na časti izbora za člana Vrhovnog vijeća Rabite kazao je da će svojim daljim radom i djelovanjem pronositi ideju mira i suživota te raditi na promociji principa Rabite, a to su vjera, moral i znanje. Tom prilikom muftija Zukorlić je govorio o stanju muslimana Bošnjaka u Sandžaku i Srbiji. Muftija se zatim zahvalio Vijeću na brizi o Sandžaku i podršci njegovom dosadašnjem radu.

Reisu-l-ulema dr. Cerić je izvijestio Vrhovno vijeće Rabite o nedavnoj posjeti muslimansko-kršćanske delegacije Nigeriji, naglasivši da stanje u Nigeriji zahtjeva pažnju Vijeća i napore da se u toj velikoj afričkoj zemlji nađe najbolje rješenje za sve vjere, kulture i nacije kroz konstruktivni dijalog.

Reisu-l-ulema je zatim govorio o islamofobiji, koja ne jenjavaju u mnogim sredinama u svijetu, posebno tamo gdje su muslimani nezaštićena manjina. Reisu-l-ulema je iskoristio priliku da Vrhovnom vijeću Rabite izravno preda prvi i drugi izvještaj o islamofobiji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, što je Vijeće prihvatilo.

"Poštovani vrhovni muftija i generalni sekretaru, dozvolite mi da u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iskažem zahvalnost kralju Saudijske Arabije i narodu Saudijske Arabije na velikoj brizi i neprestanoj pomoći mom narodu, koji je mnogo propatio samo zato što svjedoči vjeru islam i što voli slobodu koja mu osigurava da bude pokoran samo Allahu, koji nije rođen, koji nije rodio, i kojem ništa i niko nije ravan. Hvala vam na svemu što ste učinili za naš život, vjeru, slobodu, imetak i čast. Neka vas Allah nagradi" - završio je svoje obraćanje reisu-l-lema na Vrhovnom vijeću Rabite u Mekki.

Nakon konstituiranja novog saziva Vrhovnog vijeća Rabite, Vijeće je usvojilo predložene promjene statuta i jednoglasno povjerilo novi petogodišnji mandat dosadašnjem generalnom sekretaru Rabite dr. Abdullahu bin Abdulmuhsinu el- Turkiju, koji je pokazao mudrost i hrabrost u vođenju ove najreprezentativnije muslimanske globalne institucije.

Na ovom zasjedanju Vrhovno vijeće Rabite je donijelo odluke o formiranju odbora za brigu o džamijama u svijetu, odbora za naučni i tehnološki razvoj i odbora za halal proizvode.

Dakako, najvažnije je usvajanje završnog dokumenta deklaracije u kojoj Vrhovno vijeće Rabite izražava zabrinutost za stanje u Palestini, Siriji, Libanu, Jemenu, Iraku, Afganistanu, Somaliji, Filipinima, Kipru i Mijanmaru (Burma). Također, Vrhovno vijeće Rabite je u završnoj deklaraciji izrazilo svoju zabrinutost za stanje ljudskih prava u Sandžaku te eksplicitno zatražilo od vlade Srbije:

1) da prestane sa izolacijom muslimana Bošnjaka u Sandžaku;

2) da zaustavi permanentnu opstrukciju jedinstva Islamske zajednice u Srbiji, ugrožavanje vakufske imovine te da omogući nesmetan rad odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice i da uspostavi kulturnu, ekonomsku i društvenu suradnju sa muslimanima Bošnjacima u Sandžaku; i

3) Vrhovno vijeće Radite poziva Organizaciju za islamsku suradnju da obrati pažnju na situaciju u Sandžaku s obzirom na činjenicu da su srpske vlasti odgovorne za genocid nad muslimanima Bošnjacima u Bosni i Hercegovini krajem dvadesetog stoljeća, što je potvrđeno od strane relevantnih međunarodnih sudova pravde.

Na kraju, Vrhovno vijeće Rabite je izrazilo iskrenu sućut povodom iznenadne smrti prestolonasljednika Emira Naifa bin Abdulaziza Al Sauda sa dovom da ga Allah nagradi Džennetom, da narod Kraljevine Saudijeske Arabije obdari saburom te muslimanski Ummet poukom. Svi članovi Vijeća su klanjali dženazu-namaz u haremu Kabe u Mekki.

  • DSC02187DSC02187