A+ A A-

Reisu-l-ulema u Vijeću Karnegi

Sarajevo, 1. april 2012. (MINA) -  Tokom nedavne višednevne martovske posjete Americi, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je obišao bošnjačke džemate u Nju Jorku, Hartfordu i Čikagu, imamio je džumu-namaz i održao hutbu u sjedištu Ujedinjenih nacija, posjetio je Jevrejski muzej u Nju Jorku, gdje ga je primio direktor Muzeja David Marvel (David Marwell), susreo se sa njujorškim rabinom Arturom Šnajerom (Arthur Schneier), razgovarao sa Varenom Milerom, (Warren Miller), čelnikom U.S. komisije za zaštitu američke baštine izvan Amerike te posjetio Vijeće Karnegi za etiku u međunarodnim odnosima (The Carnegie Council for Ethics in International Affairs), gdje ga je primio predsjednik Vijeća Đoel Rozental (Joel Rosenthal).

reis-karnaga-03-2012-1 

Reisu-l-ulema sa Bošnjacima u Islamskom kulturnom centru u Čikagu

            Svaka od spomenutih aktivnosti reisu-l-uleme dr. Cerića u Americi  bila je važna. Posebno su važni bili reisu-l-ulemini susreti sa Bošnjacima u Nju Jorku i Čikagu o čemu je već bilo izvještaja u različitim medijima. No, reisu-l-ulemina posjeta Vijeću Karnegi i razgovor sa predsjednikom Rozentalom zaslužuju posebnu pažnju.

            Naime, Vijeće Karnegi za etiku u međunarodnim odnosima, kojeg je osnovao Andru Karnegi (Andrew Carnegie) 1914. god. kao odgovor na tadašnju svjetsku krizu u međunarodnim odnosima, osjećajući da se današnji svijet nalazi u sličnoj krizi kao u 1914. god., a u želji da ispuni zamišljenu misiju osnivača, pokrenulo je veliko istraživanje u potrazi za globalnom etikom (In Search of a Global Ethics). Riječ je o Stoljetnom projektu Vijeća Karnegi za etiku u međunarodnim odnosima (Centennial Project of the Carnegie Council for Ethics in International Affairs, 1914-2014).

            Dakle, Vijeće Karnegi ima plan da pozove najuglednije i najutjecajnije misleće ličnosti svijeta kako bi kroz seminare, intervjue, publikacije, multimedijalne tehnologije te kolaborativne edukativne projekte probudilo svijest čovječanstva u potrazi za globalnom etikom. To je poduhvat koji se može mjeriti sa UNESCO-vim poduhvatom iz 1947. god. za donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

reis-karnaga-03-2012-2

Reisu-l-ulema sa  mr. Senahidom Halilovićem, preživjelim Srebreničanom, autorom knjige o Srebrenici

            Očito, projekat Vijeća Karnegi najavljuje mogućnost donošenja univerzalne deklaracije o ljudskim odgovornostima kao odgovor na zloupotrebu univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Jer, vremenom se pokazalo da su mnogi u svijetu zaboravili da pored prava, ljudi imaju i odgovornosti u međunarodnim odnosima, a to se može definirati kroz kod globalne etike i morala o kojem bi se do 2014. god. trebala postići globalna suglasnost kojeg Vijeće Karnegi za etiku u međunarodnim odnosima nastoji atikulirati i prezentirati svijetu.

            U okviru tog programa Vijeće Karnegi je ponudilo reisu-l-ulemi dr. Ceriću da bude član Globalnog odbora mislećih lidera (Global Thought Leaders Committee). Reisu-l-ulema dr. Cerić je prihvatio ponudu i pristao na intervju, kao svoj doprinos ovom velikom i važnom globalnom projektu za bolji i sigurniji svijet. U jednosatnom intervjuu kojeg je vodio Devin Stuart (Devin Stewart), direktor programa, reisu-l-ulema je ukazao na činjenicu da je čovjek jedini živi organizam na zemlji koji nema mogućnost automatskog življenja i preživljavanja, već sve mora naučiti i svojim rukama proizvesti da bi živio i preživio pa, shodno tome: "Čovjek mora imati jasan etički kod koji će ga voditi putem humanosti i čovjekoljublja i zato je ideja o fundamentalnom humanizmu vrlo važna za spas čovječanstva. Naravno, vjera može biti važan poticaj za obnovu moralnih vrijednosti u svijetu, posebno prava svakog čovjeka na život, vjeru, slobodu, imetak i čast " - naglasio je reisu-l-ulema dr. Cerić u intervju koji će biti objavljen u sklopu Stoljetnog projekta Vijeća Karnegi za etiku u međunarodnim odnosima u Nju Jorku.

  • DSC01556DSC01556