Logo

Reisu-l-ulema na seminaru u Briselu

  • Published in
  • Kategorija: (Arhiva) MINA vijesti
  • Štampa

Sarajevo, 7. mart 2012. (MINA) - U organizaciji Europske komisije i Suverenog reda Malte, jučer je u Briselu reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić sudjelovao u jednodevnom seminaru o temi: "Zaštita sakralnih mjesta na Mediteranu - doprinos interkulturalnom dijalogu".

reis-brisel-maj-2011-1

U namjeri da se usaglasi definicija "svetog" i "sakralnog", na Seminaru u Briselu referate su podnijeli eminentni stručnjaci iz oblasti vjere, kulture, umjetnosti i povijesti. "Mediteran ne bi bio ono što jeste da nema sakralnu kulturu i umjetnost pa je, stoga, važno da se mediteranska sakralna baština čuva i očuva kao svjetsko kulturno i umjetničko blago" - čule su se ocjene od pedesetak učesnika na Seminaru u sjedištu Europske komisije.

Dokaz o važnosti jučerašnjeg Seminara u Briselu je osobno sponzorstvo predsjednika Europske komisije Hose Manuela Barosa (José Manuel Barroso), koji je na radnom ručku ukazao na značaj sakralnih mjesta na Mediteranu u promociji međukulturnog dijaloga: "Sveta i sakralna mjesta na Mediteranu moraju biti zaštićena kao dokaz suživota i tolerancije na našem kontinentu. Jer, sudbina Mediterana i cijele Europa je u međukulturnom i međuvjerskom razumijevanju i poštivanju, pa je, stoga, važno da se poštuju sakralna mjesta svih vjera, kultura i nacija" - naglasio je predsjednik Baroso.

Zahvaljujući se na pozivu da prisustvuje Seminaru, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je u Briselu ukazao da je, pored sakralnih mjesta, isto tako važno, ako ne i važnije, poštivati i zaštititi svete Božje knjige, jer "svete knjige"  čuvaju kontinuitet ljudskog pamćenja kao bīt ljudskog identiteta.

Mjesta nisu sveta sama po sebi, već po značaju i značenju koja im se pripisuju kao znak Božje milosti i  potrebe da u tim mjestima ljudi traže i nađu duševni mir, sreću i spas. Prema tome, poštivanje i zaštita sakralnih mjesta i svetih knjiga je poštivanje i zaštita Božjeg i ljudskog prava. Nepoštivanje i skrnavljenje sakralnih mjesta i svetih knjiga je protivno Božjim i ljudskim zakonima.

Skrvnavljenje sakralnih mjesta je udar na ljudsku čast i dostojanstvo. Naravno, "sakralno" i "sveto" nije samo vjersko. Pod "sakralnim" i "svetim" ja podrazumijevam sve što služi da oplemeni čovjeka, da ga približi Bogu, da ga moralno usavrši, da u njemu potakne ljubav prema njegovom bratu! Džamije, crkve, tekije, manastiri i druga sakralna mjesta su namijenjena da služe Bogu radi dobra čovjeku. Ali ne samo džamije i crkve. I ljudski dom je "sakralno" i "sveto" mjesto, jer se u njemu čovjek rađa, živi i umire i zato ga treba poštivati i zaštiti. Dakako, škola, gdje se čovjek uči kako da živi, je "sakralno" mjesto koje se mora zaštiti od bilo kojih napada; biblioteka je, također, "sakralno" mjesto koje mora biti zaštićeno od rušenja i paljenja.

To vam kažem  kao Bosanac i Europljanin koji je tužan zbog činjenice da je 25. avgusta, 1992. godine na očigled cijeloga svijeta zapaljena sarajevska nacionalna biblioteka, koja i nakon 20 godina još uvijek nije obnovljena. Zbog te tužne činjenice nad kojom cijela Europa treba da se zamisli, ja vam iz Sarajeva ipak donosim jednu radosnu činjenicu, a to je "Sarajevska Hagada", koju su moji časni preci sa ponosom čuvali više od 500 godina i meni ostavili u amanet da, ovom prilikom,  jednu kopiju te vjerno čuvane "Sarajevske Hagade" poklonim predsjedniku Barosu, kao znak Sarajeva, koje, unatoč svemo, baštini sakralno bogatstvo cijele Europe.

Dakako, ta činjenica obavezuje Europu i svijet da poštuje i čuva našu muslimansku knjigu Kur'an, jer jedino međusobnim poštivanjem "sakralnih" i "svetih" vrijednost možemo postići zajednički mir, sreća i uspjeh na ovome i spas na drugome svijetu - zaključio je svoje izlaganje reisu-l-ulema Cerić u Briselu.

  • 0101
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.